Blog

Blog

Na blogu odpiramo prostor za dialog o aktualnih temah in vprašanjih družinske pismenosti in bralne kulture. K sodelovanju vabimo strokovno in širšo javnost, učitelje, vzgojitelje, svetovalne delavce, izobraževalce odraslih, načrtovalce politik, teoretike in praktike, ki jih področje družinske pismenosti zanima poklicno in osebno. Še posebej pa želimo zbirati in deliti praktične dobre izkušnje in dobre prakse pri razvoju družinske pismenosti in bralne kulture, se seznanjati z rezultati raziskav, ki lahko obogatijo naše delo, si postavljati strokovna in teoretska vprašanja in dileme, ter tudi tako vplivati na oblikovanje smernic za kakovostno izobraževalno delo in dejavnosti staršev. V skladu z uredniško politiko bomo prispevke obdelali le lektorsko, daljše prispevke bomo priredili za lažje spletno branje.

ABC bralne pismenosti 2023: Družinska pismenost

ABC bralne pismenosti 2023: Družinska pismenost

V začetku oktobra 2023 je Center za spodbujanje bralne pismenosti, ki deluje v okviru Mariborske knjižnice, ponovno organiziral spletno srečanje ABC bralne pismenosti, ki pritegne veliko število vzgojiteljev, učiteljev, ter drugih strokovnih delavcev šol in knjižnic,...

read more
Priznanje zlata hruška 2023

Priznanje zlata hruška 2023

Mestna knjižnica Ljubljana že več kot desetletje podeljuje znak zlata hruška kakovostnim knjigam za otroke in mladino. V letu 2021 sta Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije sklenili dogovor o skupnem podeljevanju priznanja zlata hruška,...

read more
Ljubljanski manifest o poglobljenem branju

Ljubljanski manifest o poglobljenem branju

Ljubljanski manifest je izredno pomemben dokument, saj se zavzema za spodbujanje branja na višji ravni. Le branje zahtevnejših besedil nam omogoča razvoj analitičnega in kritičnega mišljenja. Tovrstno mišljenje pa je ključ do ohranjanja demokratične družbe. Bralne sposobnosti ogroža digitalna doba, ki postavlja v ospredje zabavo in informacije, ki sprožajo močne čustvene odzive, najpogosteje jezo, še raje sovraštvo. Velike količine podatkov, ki nas obdajajo, ne pomenijo več znanja, temveč obratno. Sposobnost združevanja informacij v znanje je močno ogrožena, zato bi moralo postati branje trajnostno usmerjeno in širše priznano kot ključ do zdrave demokratične družbe, so zapisali.

read more
Portreti branja

Portreti branja

  Na razstavi s tem naslovom predstavljamo idejne zasnove arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za promocijo in spodbujanje branja v javnem prostoru. Zamisli so prispevali...

read more
Zakaj je pomembno, da otrokom beremo že od rojstva

Zakaj je pomembno, da otrokom beremo že od rojstva

Branje v starostnem obdobju od 0 do 3 let ima izjemno pomemben vpliv na otrokov razvoj in pripravo na prihodnje učenje. Ta zgodnja izkušnja z literaturo igra ključno vlogo pri razvoju jezikovnih sposobnosti, kognitivnih veščin, čustvenega razumevanja in spodbujanju vezi med staršem in otrokom.

read more
Mi vsi smo knjige

Mi vsi smo knjige

  Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) je 2. april razglasila za mednarodni dan knjig za otroke in mladino. Na rojstni dan velikega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena...

read more
Umetnost je povsod okoli nas

Umetnost je povsod okoli nas

Današnji kulturni praznik je odlična priložnost, da opozorimo na pomen, ki ga ima umetnost na naša življenja. Umetnost je povsod okoli nas in z njo se srečujemo vsak dan, ne da bi sploh pomislili na to. Ne...

read more
Kako stopimo v tuje čevlje

Kako stopimo v tuje čevlje

Vsak priseljenec se mora naučiti jezik države, v katero pride. Znanje jezika omogoča sporazumevanje, vpliva tudi na učni uspeh. A ob učenju slovenščine ne smemo pozabiti na pomen maternega jezika. Materni jezik je temelj za učenje novih jezikov, v njem razmišljamo in sanjamo, povezan je z oblikovanjem identitete. Tudi v novem okolju moramo zato otrokom omogočiti, da negujejo svoj materni jezik.

read more
O čem mislim in govorim, ko mislim in govorim o branju

O čem mislim in govorim, ko mislim in govorim o branju

A niso toliko težava mladi. Bolj težavno je njihovo ogledalo. Mi, odrasli. Ko govorim z mladimi o branju, vidim le široko nasmejane obraze. Kar nekaj jih želi napisati knjigo, radi pripovedujejo in še raje poslušajo naše zgodbe. Včasih imam občutek, da so mladi za prebujanje zanimanja za branje kot gozdarji. Veste, kaj je ena pomembnejših nalog gozdarjev? Da pogorišče na novo pogozdijo! Če sem iskrena, so prav najstniki lahko tisti, ki pritegnejo odrasle nazaj k branju.

read more
Knjige, ob katerih smo odraščale mnoge generacije

Knjige, ob katerih smo odraščale mnoge generacije

Kot je na simpoziju ob 70. obletnici zbirke Knjižnice Sinjega galeba, ki je 6. aprila 2022 potekal v Knjižnici Otona Zupančiča v Ljubljani, poudarila Metka Kostanjevec s Prve gimnazije Maribor bi morali odločevalci zbirko Sinjega galeba prepoznati kot nacionalno zakladnico branja.

read more
Kakšen digitalni starš sem

Kakšen digitalni starš sem

Odločila se pri svoji vzgoji slediti načelom pozitivnega digitalnega starševstva, ki jih priporoča Svet Evrope. To pomeni, da se z otrokoma odprto pogovarjam o uporabi interneta, o njegovih tveganjih in koristih.

read more

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content