Programi za družine

Programi za družine

Ko so strokovnjaki preskušali različne oblike sodelovanja med šolo in starši zato, da bi dosegli boljši učni uspeh pri otrocih, se je pokazalo, da starši sami potrebujejo določena znanja, da jih lahko posredujejo tudi otrokom. Tako so se postopoma razvili izobraževalni pristopi za starše in otroke, ki jim s skupnim imenom povsod po svetu pravimo programi družinskega učenja, ko vključujejo različne vidike pismenosti pa programi družinske pismenosti (angl. family literacy programs tudi family learning programs). S programi družinske pismenosti se želi učinkovito vplivati na pismenost vseh generacij. Temeljna ideja programov družinske pismenosti ta, da se z izboljšanjem ravni pismenosti staršev ustvarjajo možnosti za doseganje boljše ravni pismenosti njihovih otrok (Knaflič, 2009, str. 125). Programi družinske pismenosti so načrtovani tako, da spodbujajo starše k načrtnemu izboljšanju branja in pisanja pri vseh družinskih članih. Posebej poudarjeni elementi programov so skupne aktivnosti povezane s pismenostjo vseh družinskih članov in pozitivna motivacija. ​

Programi in dejavnosti družinske pismenosti imajo številne učinke, ki pa niso vedno takoj vidni. Za starše in odrasle družinske člane je pomembno to, da se v času obiskovanja programov ponovno vključijo v proces učenja in obudijo spomine na svoje šolanje.  S ponovnim učenjem pridobivajo nove izkušnje in tako bolje razumejo svoje otroke, naučijo se nuditi pomoč otrokom in poiskati učinkovitejše metode učenja, kot sta grajanje in kaznovanje.

»Otroka vključimo v vsakodnevne dejavnosti in probleme. Ko usvaja strategije reševanja, jih lahko prenese na matematično področje, kar mu omogoča lahak prehod od konkretnega sveta v svet abstrakcij … kjer je matematika. Zelo hitro in dobro strategije reševanja problemov prenese na matematično področje. Uči se obvladovanja postopka od začetka do konca.«

Mag. Marko Kalan, društvo Bravo, Ljubljana.

Razumljivo je, da so izobraževalni pristopi in programi v svetu in v Sloveniji lahko zelo različni glede na trajanje in značilnosti ciljne skupine. V Sloveniji so se oblikovale različni pristopi in programi družinske pismenosti, ki potekajo kot enkraten dogodek, niz večkratnih srečanj ali kot posebej oblikovani izobraževalni programi, ki se jih udeležujejo starši in otroci skupaj. Običajno s posameznimi srečanji, ki nimajo povezanega učnega načrta (kurikula), starše ozaveščamo o pomenu pismenosti in branja ter jih spodbujamo k različnim dejavnostim, ki prispevajo k otrokovi porajajoči se pismenosti. Pri programih družinske pismenosti gre za daljše izobraževalne oblike, ki potekajo na več srečanjih, dejavnosti so načrtovane, medsebojno povezane, določeni so tudi cilji za starše in za otroke.

 

Programi in drugi izobraževalni pristopi za spodbujanje družinske pismenosti

 V nadaljevanju kratko predstavljamo izobraževalne programe in pristope, ki so se razvili v Sloveniji in so se zapisali kot dobre izobraževalne prakse, ki vključujejo starše in otroke. V grobem smo jih razdelili na izobraževalne programe in druge izobraževalne pristope, ki spodbujajo razvoj različnih področij pismenosti v družini. Včasih je med njimi težko postaviti ločnico saj so lahko učinki programov in drugih izobraževalnih pristopov mnogoteri.  Pomembno je, da z različnimi programi in pristopi vključimo več družin. Zavedamo se, da zbrani primeri niso zaobjeli vseh programov in pristopov, zato vabimo spoštovane bralce, da nas opozorijo tudi na druge primere in dobre prakse. Z veseljem jih vključimo.

Zakladnica
S klikom do pravljice
Kaj bomo danes skupaj brali?
Skupaj na družinski izlet
Gremo v knjižnico
Priročniki in didaktična gradiva

DOGODKI

Moja bralna soba

7. julija 2021 - 30. septembra 2021

Tedni vseživljenjskega učenja

6. septembra 2021 - 10. oktobra 2021

Nacionalni mesec skupnega branja 2021

8. septembra 2021 - 10. oktobra 2021

#športajmoinberimo

10. septembra 2021 - 30. septembra 2021

Projekt Medgeneracijsko branje letos že osmič

17. septembra 2021 - 25. junija 2022

EUNIC Reads – EUNIC bere

20. septembra 2021 - 26. septembra 2021

ABC bralne pismenosti III – strokovno srečanje

4. oktobra 2021 - 8. oktobra 2021

Rastem s knjigo

2. novembra 2021 - 25. junija 2022

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Nacionalni mesec skupnega branja 2021
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content