Mreža za družinsko pismenost in bralno kulturo v Sloveniji

Spletno stran o družinski pismenosti družina.pismen.si sta podprla Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja in Ministrstvo za kulturo. Nalogo je prevzel Andragoški center Slovenije v letih 2018 in 2019. Pri ustvarjanju nacionalne spletne strani za spodbujanje pismenosti in bralne kulture v družini se opiramo na mrežo deležnikov in ustanov na nacionalni ravni, ki je bila vzpostavljena sredi leta 2018. Mreža za družinsko pismenost je bila spodbujena, da se vzpostavijo sinergije in povezovalno delovanje deležnikov z vseh ravni na področju družinske pismenosti in bralne kulture v Sloveniji. Podlage za vzpostavitev mreže deležnikov na nacionalni ravni za spodbujanje in promocijo pismenosti in bralne kulture so med drugim v Nacionalni strategiji bralne pismenosti 2018 (v pripravi). Ta se je oprla na rezultate mednarodnih raziskav ter spoznanja slovenskih študij in raziskav o branju, pismenosti in spretnostih otrok, mladine in odraslih (na primer PIRLS, PISA, PIAAC), ki so potrdile, da so številni starši v Sloveniji ovirani pri skrbi za razvoj otrokovih spretnosti v družinskem okolju. To je lahko razlog, da otroci ne bodo mogli izkoristili vseh možnosti, ki jim jih nudi izobraževalni sistem.

Z mrežo za spodbujanje pismenosti in bralne kulture v družini v Sloveniji pomagamo krepiti temelje za kakovost in prisotnost družinske pismenosti.

Več ...

V okviru mreže želimo:

 • deliti pretekle dobre izkušnje in dobre prakse pri razvoju družinske pismenosti;
 • se seznanjati z rezultati raziskav, ki lahko obogatijo naše delo;
 • si postavljati strokovna in teoretska vprašanja in dileme;
 • zbirati predloge za nove potrebne programe in povezovanje na različnih ravneh;
 • oblikovati smernice za kakovostno izobraževalno delo in dejavnosti staršev;
 • izmenjevati zamisli za morebitne skupne projekte in sodelovanje;
 • spodbujati partnerstva na nacionalnih in lokalnih ravneh;
 • nenehno promovirati razvoj družinske pismenosti in bralne kulture preko skupnih vseslovenskih akcij, kot je Nacionalni mesec skupnega branja 2019.

Z vsemi temi dejavnostmi želimo ustvariti zakladnico, ki bo dostopna tako laični kot strokovni javnosti preko skupne nacionalne spletne strani družina.pismen.si.

Mreža za družinsko pismenost in bralno kulturo je (za zdaj) neformalna oblika povezovanja deležnikov in partnerjev ter strokovnjakov, ki že delujejo na področju pismenosti in bralne kulture različnih generacij. Mreži za družinsko pismenost in bralno kulturo so se pridružile naslednje ustanove in resorji (po abecedi):

 • Andragoški center Republike Slovenije
 • Bralno društvo Slovenije
 • Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
 • Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
 • Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
 • Mariborska knjižnica, Center za spodbujanje bralne pismenosti
 • Mestna knjižnica Kranj
 • Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko
  književnost in knjižničarstvo
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj in kakovost
  izobraževanja
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za proučevanje in razvoj zdravja
 • Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic
 • Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
 • Radiotelevizija Slovenije
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in
  tuji jezik
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Združenje splošnih knjižnic
 • Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Stalni in vabljeni strokovni sodelavci:

 • Dr. Livija Knaflič
 • Dr. Dragica Haramija, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • Dr. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica, Center za spodbujanje bralne pismenosti
 • Ljuba Fišer, učiteljica in vzgojiteljica, zunanja sodelavka LU Ormož
 • Doc. dr. Petra Javrh, Andragoški center Slovenije
 • Dr. Milena Ivšek
Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si
Andragoški center Slovenije

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Slovenije

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo
© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Share This