Uporabljam dva ali več jezikov

Večjezične osebe so tiste osebe, ki poznajo več jezikov, se znajo v njih ustrezno izražati in imajo razvito zmožnost branja in pisanja. Stopnje zmožnosti uporabe jezika so lahko različne in so vezane na čas pa tudi na funkcije/vloge, ki jih oseba v tistem jeziku. opravlja Tako je lahko v določenem obdobju je pri njej prevladujoč en jezik, spet v drugih stopi v ospredje drug jezik. Prav tako večjezični govorec v določenem okolju bolj uporablja en jezik, medtem ko v drugih družbenih in življenjskih okoliščinah prevlada drugi. Sposobnost branja in pisanja v določenem jeziku prav tako nista vedno v ravnovesju.

Dvojezična pismenost zahteva razvoj dvojnega glasovnega zavedanja, torej spoznavanja glasov obeh jezikov, podobnosti in razlik med njimi, usvajanja dveh zapisovalnih sistemov oziroma sistemov transkripcije ustnega v pisno obliko ter dvojnega spoznavanja semantičnih in sintaktičnih značilnosti teh jezikov. Podobnosti med jezikoma so lahko govorcu v veliko pomoč, saj mu olajšajo prenos znanj in vedenj o jeziku z enega jezika na drugega. Pri tem lahko pride tudi do napačnega prenosa izgovarjave, sintakse ali semantike.

Povzeto po publikaciji Tanje Colja Porajajoča se pismenost v dvojezičnem okolju.

Preberi več

bogasstvo jezikov
Kako starši pomagamo pri razvoju otrokove dvojezične pismenosti?

Dandanes se vse več otrok v ožjem družinskem pa tudi v širšem družbenem okolju srečuje z dvema ali več jeziki. Nekateri otroci neformalno in sočasno usvajajo oba jezika že v zgodnjem otroštvu in v družinskem okolju (sočasni dvojezični govorci), drugi pa pridejo v stik z novim jezikom po tretjem letu starosti (zgodnji zaporedni dvojezični govorci) v vrtcu ali med šestim in dvanajstim letom starosti v šoli (pozni zaporedni dvojezični govorci). Več

bogasstvo jezikov
Kako starši, ki ne poznajo novega jezika, prispevajo k uspešnejšemu razvoju otrokove dvojezične pismenosti?

V primerih, kjer starša ne poznata jezika, ki ga otrok usvaja v vrtcu ali šoli, je bolje odsvetovati glasno branje otroku v tem jeziku. Netočna izgovarjava pri branju in nesmiselna intonacija lahko otroka odvračata od poslušanja. Zaradi tega je bolje, da starši otroku berejo v jeziku, ki ga sami poznajo, in tako pri otroku razvijajo pozitivno motivacijo za branje nasploh.Več

bogasstvo jezikov
Bogastvo jezikov

Poiščimo večjezične knjige, da lahko isto zgodbo preberemo v maternem jeziku in slovenščini. Ne pozabimo, da ima dobro znanje maternega jezika velik vpliv na učenje tujih jezikov. Več

Povezane vsebine

Zakladnica
S klikom do pravljice
Kaj bomo danes skupaj brali?
Skupaj na družinski izlet
Gremo v knjižnico
Priročniki in didaktična gradiva

“Ko se naučiš brati, boš za vedno svoboden.” 
— Frederick Douglass

“Televizija je zelo poučna. Vsakič, ko jo kdo prižge, grem v drugo sobo in berem knjigo.” 
– Groucho Marx

“Veliko malih stvari obstaja, ki povzročijo, da tvoj svet raste. Ljubezen do knjig je najboljša izmed.” 
– Jacqueline Kennedy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Nagrajene knjige

DOGODKI

april 2021
ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja
29. marca 2021 30. marca 2021 31. marca 2021 1. aprila 2021 2. aprila 2021 3. aprila 2021 4. aprila 2021
5. aprila 2021 6. aprila 2021 7. aprila 2021 8. aprila 2021 9. aprila 2021 10. aprila 2021 11. aprila 2021
12. aprila 2021 13. aprila 2021 14. aprila 2021 15. aprila 2021 16. aprila 2021 17. aprila 2021 18. aprila 2021
19. aprila 2021 20. aprila 2021 21. aprila 2021 22. aprila 2021 23. aprila 2021 24. aprila 2021 25. aprila 2021
26. aprila 2021 27. aprila 2021 28. aprila 2021 29. aprila 2021 30. aprila 2021 1. maja 2021 2. maja 2021
Share This
Skip to content