Uporabljam dva ali več jezikov

Večjezične osebe so tiste osebe, ki poznajo več jezikov, se znajo v njih ustrezno izražati in imajo razvito zmožnost branja in pisanja. Stopnje zmožnosti uporabe jezika so lahko različne in so vezane na čas pa tudi na funkcije/vloge, ki jih oseba v tistem jeziku opravlja. Tako je lahko v določenem obdobju pri njej prevladujoč en jezik, spet v drugih stopi v ospredje drug jezik. Prav tako večjezični govorec v določenem okolju bolj uporablja en jezik, medtem ko v drugih družbenih in življenjskih okoliščinah prevlada drugi. Sposobnost branja in pisanja v določenem jeziku prav tako nista vedno v ravnovesju.

Dvojezična pismenost zahteva razvoj dvojnega glasovnega zavedanja, torej spoznavanja glasov obeh jezikov, podobnosti in razlik med njimi, usvajanja dveh zapisovalnih sistemov oziroma sistemov transkripcije ustnega v pisno obliko ter dvojnega spoznavanja semantičnih in sintaktičnih značilnosti teh jezikov. Podobnosti med jezikoma so lahko govorcu v veliko pomoč, saj mu olajšajo prenos znanj in vedenj o jeziku z enega jezika na drugega. Pri tem lahko pride tudi do napačnega prenosa izgovarjave, sintakse ali semantike.

Povzeto po publikaciji Tanje Colja Porajajoča se pismenost v dvojezičnem okolju.

Preberi več

bogasstvo jezikov
Kako starši pomagamo pri razvoju otrokove dvojezične pismenosti?

Dandanes se vse več otrok srečuje z dvema ali več jeziki. Nekateri otroci neformalno in sočasno usvajajo oba jezika že v zgodnjem otroštvu in v družinskem okolju, drugi pa pridejo v stik z novim jezikom po tretjem letu starosti v vrtcu ali med šestim in dvanajstim letom starosti v šoli. Več

Kako starši, ki ne poznajo novega jezika, prispevajo k uspešnejšemu razvoju otrokove dvojezične pismenosti?

Netočna izgovarjava pri branju in nesmiselna intonacija lahko otroka odvračata od poslušanja. Zaradi tega je bolje, da starši otroku berejo v jeziku, ki ga sami poznajo, in tako pri otroku razvijajo pozitivno motivacijo za branje nasploh. Več

bogasstvo jezikov
bogasstvo jezikov
Bogastvo jezikov

Poiščimo večjezične knjige, da lahko isto zgodbo preberemo v maternem jeziku in slovenščini. Ne pozabimo, da ima dobro znanje maternega jezika velik vpliv na učenje tujih jezikov. Več

Povezane vsebine

DOGODKI

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content