Napotki za delo z družinami

Napotki za delo z družinami

Veliko strokovnjakov v predšolskih in šolskih ustanovah sodeluje pri opismenjevanju otrok in ima s tem določene izkušnje. Organizacija dela pri programu družinske pismenosti zahteva povezovanje metod za delo z otroki in odraslimi.

Otrok ima malo znanja in mu ga pomagamo graditi. Pri odraslem je treba upoštevati, da že marsikaj zna in da je treba njegovo znanje dopolniti. Nižja stopnja izobrazbe postavlja posameznika v podrejen položaj, zato morajo biti strokovnjaki, ki delajo z manj izobraženimi odraslimi, posebej pozorni. Upoštevajo naj znanje in izkušnje, ki jih je posameznik že pridobil.

 

»Zelo učinkovito komunicirajo tisti otroci, s katerimi so se starši “pogovarjali” že v predgovorni fazi, to je takrat, ko otroci besed še čisto nič ne razumejo, a se zelo močno odzivajo na čustvene komponente govora, torej na način, kako se z njimi pogovarjamo. Ti novorojenčki doživljajo svet, v katerega vstopajo, kot varen, prijeten, vreden zaupanja.«

dr. Dora Jelenc, Z igro do pismenosti

Preberi več

Različne družine - različni pristopi
Različne družine – različni pristopi

Vzgoja otrok postaja vedno zahtevnejša, ob tem pa se število vzgojnih nalog v družini in vrtcu povečuje. Spoznanja različnih strok poudarjajo pomen razvoja predbralnih sposobnosti v predšolskem obdobju in tudi od vrtca se pričakuje, da bo otroku skozi kurikulum ob celostnem pristopu nudil čim več vzpodbud s tega področja. Pri tem je velikega pomena sodelovanje vrtca s starši. Več

Bralne izkušnje v zgodnjem otroštvu

Nikoli ni prezgodaj, da starši začnejo brat otroku. Že vse od rojstva se lahko z njim pogovarjajo, se igrajo bibanke, ko ga negujejo, mu pojejo uspavanke, ko ga umirjajo ipd. Čimveč naj mu govorijo, mu povedo katero pesem ali celo kratko pravljico. Otrok sicer še ne razume, sliši in čuti pa melodijo in ritem, prepoznava glas staršev, čuti njihovo nežnost in ljubezen. Več

Bralne izkušnje v zgodnjem otroštvu
družina
Izhodišča pri razvijanju zgodnje pismenosti

V tem prispevku najdete temeljna načela, ki bodo v pomoč tako staršem kot tudi vzgojiteljem in knjižničarjem pri delu s starši na področju spodbujanja družinske pismenosti. Več

Izobraževalni pristopi za spodbujanje družinske pismenosti

Raziskave so pokazale, da programi, ki istočasno vključujejo otroke in starše, prinašajo večje učne učinke kot tisti, ki so namenjeni le eni skupini. Ob razvijanju različnih oblik sodelovanja med šolo in starši za doseganje boljšega učnega uspeha otrok pa so strokovnjaki ugotovili, da morajo starši najprej sami pridobiti določena znanja, da jih lahko posredujejo svojim otrokom. Več

Izobraževalni pristopi za spodbujanje družinske pismenosti
 Učenje in poučevanje odraslih udeležencev izobraževanja
Učenje in poučevanje odraslih udeležencev izobraževanja – staršev predšolskih otrok

Izobraževalni programi za spodbujanje družinske pismenosti so namenjeni skupini odraslih v posebnem življenjskem obdobju, saj gre za starše predšolskih otrok. Specifičnost njihovega položaja in dejstvo, da imajo kar nekaj skupnih lastnosti (predvidoma so zaposleni, večinoma sorazmerno mladi, otroci in njihov napredek jim je osrednjega pomena, pri vzgoji nimajo veliko izkušenj ipd.), predvsem pa si želijo, da bi bili svojim otrokom dobri starši, vpliva na veliko motiviranost staršev za izobraževanje v takih izobraževalnih programih. Več

Povezane vsebine

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content