Projekti

Projekti

Na tem mestu boste našli obsežen seznam projektov, ki jih različne slovenske institucije izvajajo v sodelovanju z najrazličnejšimi interesnimi skupinami, društvi, zavodi in drugimi, ki svoje delovanje usmerjajo v spodbujanje branja ter razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture.

Na seznamu so projekti, ki se izvajajo na nacionalni ravni.

 

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024

Nacionalni mesec skupnega branja

Projekt Nacionalni mesec skupnega branja si vse od 2018 leta prizadeva z najrazličnejšimi dejavnostmi dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja. Poteka med 8. septembrom, mednarodnim dnem pismenosti, in Tednom otroka v začetku oktobra. Z njim želijo organizatorji zbrani v nacionalno mrežo za bralno pismenost spodbuditi vse generacije k branju, izposoji in k nakupu knjig. Opozarjajo pa tudi na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji ter na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže. K sodelovanju so povabljene številne ustanove in posamezniki, ki v Sloveniji ter v zamejskem in tudi zdomskem prostoru skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture.

Več o projektu

Beremo skupaj

Beremo skupaj

Nacionalna komunikacijska akcija Beremo skupaj predstavlja temelj izgradnje nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki je eden od ključnih ukrepov predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. Sodelujoči v nacionalni mreži za bralno pismenost se zavedajo, da bodo izboljšanje na tem pomembnem področju lahko dosegli le z nadaljnjim uspešnim sodelovanjem vseh deležnikov. Pomemben del skupne nacionalne promocije so plakati z ilustracijami vrhunskih slovenskih ilustratorjev, ambasadorjev Nacionalnega meseca skupnega branja, ki s plakati, razobešenimi po številnih plakatnih mestih po vsej Sloveniji vabijo k skupnemu branju vse do konca tekočega leta.

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, s katerim želi Javna agencija za knjigo RS njim skušamo osnovnošolce in srednješolce v Sloveniji, zamejstvu in tujini motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Več o projektu

projekt Objem

OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

Projekt Zavoda RS za šolstvo, Pedagoškega instituta, Univerz v mariboru in Ljubljani ter številnih vrtcev in šol z vse Slovenije posebno pozornost namenja predvsem razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti v predšolskem obdobju, razvijanju zahtevnejših ravni bralne zmožnosti pri predmetu slovenščina, učnemu jeziku kot dejavniku uspešnega pouka pri vseh predmetih (tako družboslovnih, naravoslovnih  kot tehniških) ter dobri opremljenosti z jezikovnimi viri v slovenščini in njihovi smiselni uporabi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zavzema se za večjo učinkovitost slovenščine v vseh njenih vlogah in za vzpostavitev inovativnega učnega okolja, zato je največji poudarek namenjen skrbi za ustvarjanju pismenega okolja, katerega temeljni cilj je dvig motivacije za branje po celotni vertikali izobraževanja ter uvajanju gradnikov bralne pismenosti.

Več o projektu

Branju prijazna občina

Branju prijazna občina

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice, ki so že zaradi narave svojega poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne kulture in bralne pismenosti, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo pokazati široko družbeno odgovornost do branja kot vrednote in spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje  in razvoj bralne kulture. Glavni cilji projekta so: uveljaviti pozitivno javno podobo branja; izboljšati zavest o pomenu branja in spodbujati programe ter projekte promocije branja.

Več o projektu

Banner-noc-knjige-2

Noč knjige

Noč knjige je prostovoljni samoorganizirani vsenarodni in mednarodni projekt, ki se letos odvija sedmo leto zapored po Sloveniji, v zamejstvu in širom sveta. Projekt je namenjen obeležitvi Svetovnega dneva knjige, ki ga praznujemo vsako leto 23. aprila. Njeno prvobitno poslanstvo je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Projekt je nekomercialne in odprtokodne narave, poteka kot družbena akcija in povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne vsebine. Noč knjige poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Več o projektu

noč z andersenom - logo

Noč z Andersenom

Drugega aprila praznujemo mednarodni dan otroške in mladinske literature. To je tudi datum, ko se spominjamo rojstva svetovno znanega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, zaradi katerega po vsem svetu obeležujejo njegov rojstni dan s celonočnim branjem. Tako v Sloveniji vse od leta 2006 poteka “celonočna prireditev” Noč z Andersenom. Program je vsako leto drugačen in se razlikuje od šole do šole oziroma knjižnice, njegov osnovni namen pa je promocija branja, otroške in mladinske literature.

noč z andersenom - logo

Bralno spodbujevalna akcija ob 2. aprilu

Slovenska sekcija IBBY spodbuja praznovanje mednarodnega dneva knjig za otroke tudi z vsakoletno bralno spodbujevalno akcijo, ki je delno povezana s sporočilom poslanice ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke. Pri tem sodelujejo z Mestno knjižnico Ljubljana – MKL, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, soorganizatorji pa so Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, DSP – sekcija za mladinsko književnost, Mariborska knjižnica, revija Otrok in knjiga. V okviru akcije pripravijo seznam priporočenih knjig in nekaj spodbud za branje in delo z mladimi bralci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v splošnih in šolskih knjižnicah, knjigarnah, medijih idr., pa tudi doma. Akcija poteka vse od 21. marca, svetovnega dneva poezije, prek 2. aprila – mednarodnega dneva knjig za otroke, in Slovenskih dni knjige, 23. aprila – svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic vse do konca šolskega leta.

sportajmo in berimo

#športajmoinberimo

Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavod RS za šolstvo in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS), Javna agencija za knjigo, Združenje splošnih knjižnic in Mariborska knjižnica so zasnovali program #športajmoinberimo. Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi.

Mladim športnikom želimo s tem programom predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. S tem programom želimo vplivati tudi na njihov odnos do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem in športnem življenju.

novi rubriki #športajmoinberimo na spletni strani OKS lahko vsak mesec najdete bralni namig za otroke, mlade in odrasle. Izbirate lahko predvsem med knjigami, ki so lahko zanimive tudi za tiste, ki imamo neizmerno radi šport.

Več o projektu

Teden pisanja z roko

Teden pisanja z roko 

Projekt ponuja veliko aktivnosti in spodbude z namenom poudarjanja pomena pisanja z roko. Pri otrocih pisanje z roko spodbuja mnoge možganske centre, spodbuja otrokov razvoj, drobno motoriko, pozitivno vpliva na spomin, učenje in ustvarjalnost. Izvaja ga Društvo za pisanje z roko v sodelovanju z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport ter zavodom RS za šolstvo. Udeležujejo se ga predvsem osnovne in srednje šole, vsako leto pa se pridruži tudi večje število podjetij.

Več o projektu

Megakviz

Megakviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije.

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Več o projektu

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica je projekt založbe KUD Sodobnost International in je namenjena spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Doslej so sodelovali z že več kot 300 vrtci in šolami, s številnimi slovenskimi mladinskimi pisatelji in ilustratorji, s tujimi veleposlaništvi in avtorji, ki so pripomogli k boljšemu prepoznavanju različnih kultur, razpisali so likovne in literarne natečaje ter natisnili več deset tisoč Ustvarjalnikov, s pomočjo katerih lahko otroci poustvarjajo na temo izbranih knjig. Izvedba projekta Naša mala knjižnica 2018 – 2020 je financirana s strani Evropske komisije.

Več o projektu

Bralni kolodvor

Bralni vlak

Bralni vlak je zabavna literarna družinska aktivnost založbe KUD Sodobnost International, s katero spodbujajo k branju knjigolačne in nagrajujemo knjigožerce. Lokomotiva predstavlja tandem dveh bralcev, odraslega (starša, skrbnika, starega starša, strica ali teto) in otroka, ki z branjem knjig nabirata vagone in s tem tekmujeta z drugimi lokomotivami, torej z drugimi tekmovalnimi pari.

Več o projektu

za medkulturno sobivanje

Za medkulturno sobivanje

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

Več o projektu

Arhiv preteklih projektov

Knjigajmo migajmo

V sklopu kampanje »Knjigajmo migajmo« so slovenske znane osebnosti mlade s svojim vzorom in posebnimi aktivnostmi spodbujale k branju. Na srednjih šolah, v knjižnicah, knjigarnah in drugje so sodelovale pri ustanavljanju bralnih klubov, v katerih se lahko pod mentorstvom profesorjev ali knjižničarjev najstniki srečujejo, prebirajo izbrane knjige, se o njih pogovarjajo ter tako krepijo svojo kritično presojo in jezikovne spretnosti.

 

DOGODKI

Knjižnica pod krošnjami 2024

15. junija 2024 - 25. septembra 2024

Kinobalonov poletni filmski program 2024

28. junija 2024 - 21. avgusta 2024

Poletne delavnice Pravljičnega studia

1. julija 2024 - 5. julija 2024

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content