Družina prva učiteljica

Družina prva učiteljica

Starši so otrokovi prvi učitelji. Od rojstva naprej ga učijo za življenje, tako da nanj prenašajo svoje znanje in spretnosti. Tudi če tega ne počnejo zavestno, jih otrok  posnema in se »sam« uči od njih. Učijo ga tudi o rabi pismenosti v vsakdanjem življenju družine. Če se v družini več bere in piše, otroci zelo zgodaj spoznajo, kaj je pismenost in kako se uporablja.

V današnjem času se za življenje pripravljamo doma in v šoli. Način življenja narekuje večjo rabo pismenosti kot kdajkoli prej. Obkrožajo nas številna pisna sporočila (navodila, plakati, reklame idr.); treba jih je razumeti in kritično uporabiti, kar še posebej velja za poplavo informacij z različnih področij v tiskanih in drugih medijih. Na vsakem koraku se srečujemo z različnimi računalniškimi pripomočki. Za vse to je nujno potrebno, da obvladamo veščine branja, pisanja in računanja ter da znamo poiskati, kritično ovrednotiti in uporabiti informacije.

 

Kot izobraževalci, knjižničarji in svetovalci moramo pomagati staršem, da bodo razumeli svojo ključno vlogo. Podpirati jih moramo, da obogatijo svoje znanje o tem, kako lahko spodbudijo razvoj pismenosti svojih otrok. Pomagati jim moramo, da zgradijo zavedanje o tem, kako njihove preproste, vsakodnevne interakcije z otrokom dejansko vzpostavljajo temelj za kasnejšo dobro pismenost otroka. Za lažji začetek si lahko pomagamo z iztočnicami za pogovor z otrokom v domačem okolju.

Vir: Debruin-Parecki, A. in B. Krol-Sinclair (ur.) (2003). Družinska  pismenost, Iz teorije v prakso. Interational Reading Association.

 

Z bolj premišljenim vključevanjem dejavnosti, ki so povezane s pripovedovanjem, branjem, poslušanjem, pisanjem, računanjem, v vsakdanje življenje družine lahko starši, stari starši in drugi družinski člani pomagajo izboljševati prvine pismenosti vsem družinskim članom, ne glede na starost. V varnem krogu družine se prvi koraki v svet pismenosti zgodijo na najbolj naraven in igriv način za otoka. Spodbude in zgledi, ki jih starši svojih otrokom podarjamo od rojstva dalje, jih zaznamujejo za vse življenje.

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content