Uredniški odbor

Uredniški odbor

Andragoški center Slovenije med drugim skrbi za vzpostavitev in vsebinsko nadgrajevanje spletne strani druzina.pismen.si. S spletno stranjo odgovarjamo na problem medgeneracijskega prenosa pismenosti in hkrati uresničujemo cilje Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 2019-2030, na področju spobujanja zgodnjega razvoja pismenosti v družini.

V skladu s Pravilnikom o urejanju spletne strani za družinsko pismenost je Andragoški center Slovenije v uredniški odbor imenoval naslednje članice:

 

Alenka Štrukelj, glavna urednica

Alenka Štrukelj je diplomirana univerzitetna komunikologinja z več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju namiznega založništva, odnosov z javnostmi in zagotavljanja spletnih vsebin za različne naročnike. Svoje delo je opravljala predvsem na področju kulture in izobraževanja. Pri promociji in pri ustvarjanju spletnih vsebin in urejanju kanalov na družbenih omrežjih sodeluje z različnimi avtorji, založbami in institucijami. Med drugim je promotorka projekta Nacionalni mesec skupnega branja. Je tudi ustvarjalka knjižnega bloga Literarna lekarna in navdušena bralka, ki na vsakem koraku promovira branje kot vseživljenjsko vrednoto. Deluje tudi kot story in transformacijski coach, kjer pomaga prepoznati potencial ljudi in jim pomaga pri pisanju in razvoju osebnih zgodb.

dr. Barbara Baloh, članica

Barbara Baloh je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti kot izred. prof. za didaktiko slovenščine. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Oddelku za slovenistiko s temo Pripovedovanje kot kontekst otrokovega govornega razvoja od tretjega do sedmega leta starosti. Svoja strokovna spoznanja objavlja v tujih in domačih strokovnih in znanstvenih revijah. Posveča se didaktiki slovenščine ter sociolingvistični problematiki, zadnja leta pa jo zanimajo vprašanja, povezana z razvijanjem jezikovne zmožnosti (v prvem in drugem jeziku). Trenutno se ukvarja z jezikovnimi in sociolingvističnimi vidiki otrokovega govora, predvsem s pridobivanjem sporazumevalne zmožnosti in pripovedovanjem otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju v enojezičnem in večjezičnem okolju, z učenjem in poučevanjem slovenščine kot maternega, drugega in tujega jezika, ter predopismenjevanjem in opismenjevanjem v enojezičnem in večjezičnem okolju.

mag. Barbara Hanuš, članica

Mag. Barbara Hanuš je profesorica slovenščine in pedagogike ter višja knjižničarka. Delala je kot šolska pedagoginja, šolska knjižničarka, učiteljica v podaljšanem bivanju, profesorica slovenščine v osnovni in srednji šoli ter v programih izobraževanja odraslih. Devet let je poučevala slovenščino v Bosni in Hercegovini. Vse od ustanovitve je članica Bralnega društva Slovenije. Sodeluje na različnih strokovnih seminarjih in konferencah v tujini, zanima jo predvsem vloga književnosti pri spodbujanju medkulturnega dialoga in izbira primernih bralnih gradiv za učence, katerih materni jezik ni slovenščina. Je tudi avtorica številnih knjig za otroke (Mali morski ježek in mala morska deklica (1998), večjezične slikanice iz zbirke O Jakobu in muci Mici (2009, 2010, 2011), Rojstni dan (2010), Markova čelada (2020), Obliž za moč in pogum (2021), Luka lovi, Marko miži (2022). Je avtorica beril, delovnih zvezkov in poučnih knjig za mlade bralce. Zgodbe redno objavlja v revijah Cicido in Ciciban. S knjigama kratkih zgodb Kavni krog (2021) in Od sedem do sedemindevetdeset (2022) nagovarja odrasle – predvsem starejše, saj meni, da je potrebno razmišljati tudi o spodbujanju branja v tretjem življenjskem obdobju.

mag. Estera Možina, članica

Mag.  Estera Možina dela razvojno in raziskovalno na področju pismenosti odraslih na Andragoškem centru Slovenije od leta 1991. Bila je koordinatorica edinih dveh nacionalnih raziskav pismenosti odraslih v Sloveniji; raziskave pismenosti odraslih IALS 1998-2000 in raziskave o Spretnostih odraslih PIAAC 2013-2016, obe sta potekali pod okriljem OECD. Raziskavi sta spodbudili razvojno in izobraževalno delo tudi na področju družinske pismenosti, saj sta potrdili neugodne učinke šibkega socialnega okolja na zgodnji razvoj pismenosti. Na tej podlagi so bili na Andragoškem centru pripravljeni izvirni slovenski programi družinske pismenosti za starše in otroke ter programi usposabljanja učiteljev.

dr. Sabina Fras Popović, članica

Dr. Sabina Fras Popović, bibliotekarska višja svetnica, univerzitetna diplomirana komparativistka in univerzitetna diplomirana bibliotekarka, je nadaljevala podiplomski študij na oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2007 magistrirala in 2015 tudi doktorirala. Od leta 2001 je bila zaposlena v Mariborski knjižnici, kjer je delala na področju odnosov za javnostjo, izposoje, biblioandragoških in bibliopedagoških dejavnosti, sistema kakovosti ter bralne kulture, bralne pismenosti in vodenja. Od leta 2023 pa svoje znanje bibliotekarstva in navdušenje nad branjem prenaša na prihodnje rodove bibliotekarjev na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njena najljubša projekta sta sodelovanje in povezovanje. Prepričana je, da ljudje ne berejo iz dveh razlogov: na pot jim ni prišla prava zgodba in branja jim ni približala prava oseba. Branje je zanjo odnos, ki se oblikuje z vsakim narejenim korakom. Lahko ga je zrušiti, težje pa zgraditi. Tudi pri branju verjame v razmerje 1:5. Je tudi članica Bralnega društva Slovenije.

Člani uredniškega odbora so imenovani za obdobje dveh let od dneva imenovanja, to je do vključno 9. 12. 2024.

Delo uredniškega odbora ureja Pravilnik o urejanju spletne strani za družinsko pismenost, z dne 28. 10. 2022.

DOGODKI

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content