Večjezičnost in večkulturnost

Večjezičnost in večkulturnost

Mednarodne migracije še v nobenem obdobju niso bile tako obsežne, kot so v današnjem času. Ljudje se selijo zaradi različnih razlogov, najpogosteje zaradi zatiranja, vojn, iskanja boljših življenjskih priložnosti, nasilja, kršenja človekovih pravic in podobno. Le manjši delež migrantov predstavljajo kvalificirani strokovnjaki, intelektualci, poslovneži ipd. Zato v večini držav prihaja do kulturnega in rasnega mešanja.

Selitev iz ene države v drugo pa ne pomeni le spremembe kraja bivanja, temveč se morajo priseljenci v novem okolju soočiti z novo kulturo in jezikom ter se jima prilagoditi. Ta proces poteka počasi in po njihovih zmožnostih, pri čemer jim z različnimi projekti in drugimi oblikami integracije lahko dodatno pomagamo.

Vsepovsod narašča tudi število dvo- in večjezičnih družin, kar odpira še dodatne izzive. Pri njihovem reševanju nas mora voditi cilj obojestransko bogatenje in poznavanje kultur. Vsebina in razumevanje multikulturnosti je pomembna za vsakogar, saj kulturna raznolikost lahko predstavlja močan razvojni potencial današnje družbe, če jo le znamo razumeti kot tako.

Večjezičnost pa se ne nanaša le na družine in posameznike, ki se priseljujejo od drugod. Je tudi eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Preberi več

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content