Podpora družine pri razvoju branja in pismenosti za učenje

Podpora družine pri razvoju branja in pismenosti za učenje

Dejavnosti v družinah s šolarji so povezane s šolskimi obveznostmi otrok. Z različnimi dejavnostmi družinske pismenosti starši lahko pomagajo otroku pri opravljanju domačih nalog. Z leti šolanja vsebine postajajo zahtevnejše, učenje postane vzajemno, starši učijo otroke in otroci učijo starše. Vsekakor pa ni namen spodbujanja dejavnosti družinske pismenosti ta, da šolo prenesemo v družino!

Cilj družinske pismenosti je, da otroke podpiramo da bodo z lahkoto uporabljali različne oblike pismenosti, da bodo znali poiskati, razumeti in uporabiti informacije.

Možnosti, da skupaj šolarjem opravljamo različne dejavnosti povezane s pismenostjo, so res številne in raznovrstne. Skupaj z otrokom lahko vadimo branje, poštevanko z igro spomin, naredimo družinsko drevo, si ogledamo zemljevid, preden se odpravimo na pot, se pogovarjamo o težkih vsebinah in skupaj iščemo informacije, ko načrtujemo dopust ipd., kot je preprosto opisano v naslednjih primerih:

  • Če otrok potrebuje vaje za branje, se lahko dogovorimo z njim, da beremo izmenično, malo otrok, malo mi. To bo zanj zabavno, več bo lahko prebral, manj se bo utrudil, lahko bomo preverili, če razume prebrano.
  • Otroku lahko pomagamo pri učenju poštevanke z igro Spomin. Skupaj izdelamo pare kartonastih ploščic z zmnožkom (3 × 7 in 7 × 3) in rezultatom (21). Za celo poštevanko števil od 1 do 10 bomo potrebovali 50 parov ploščic, ker se zmnožki ponavljajo (3 × 7 in 7 × 3) in se lahko napišejo na isto ploščico. Med izdelavo si bo otrok zapomnil velik del poštevanke, med igro še preostali del. (Vaje za poštevanko obstajajo tudi na internetu.)
  • Skupaj z otrokom naredimo družinsko drevo. To je priložnost, da spozna družinsko zgodovino, raznolikost družinskih članov, dogodke, običaje.
  • Preden se odpravimo na pot, z otrokom pogledamo zemljevid (na internetu ali avtokarti), da se nauči pot načrtovati in si jo predstavljati.
  • Če se v družini pogovarjate o »težkih« vsebinah: ločitvi, bolezni, smrti, nasilju, si pomagajte z otroško literaturo o tem. Včasih se je lažje pogovarjati ob knjigi ali pa znajo pisatelji lepše povedati zgodbo.
  • Ko načrtujete dopust, naj tudi otrok sodeluje pri iskanju informacij o možnostih. Ob starših se bo naučil, kako biti pozoren na vrste informacij, kaj informacije vsebujejo (npr. kaj je in kaj ni vključeno v ceno), kako načrtovati stroške. Previdnost in kritičnost mu bosta pomagala tudi pri iskanju drugih informacij.

Preberi več

Dejavnosti za spodbujanje pismenosti otrok in mladostnikov (7-15 let)

Dejavnosti za spodbujanje pismenosti otrok in mladostnikov (7-15 let)​

Nekaj predlogov za dejavnosti za spodbujanje pismenosti otrok in mladostnikov je pripravila mag. Tilka Jamnik. Več

Pomoč ali podpora otroku pri učenju

Pomoč ali podpora? Med njima je velika razlika. Pomoč pomeni, da naredim namesto otroka, podpora pomeni, da otroka usmerjam, da naredi sam. Kako naj torej starši pomagajo, ko gre za učenje? Več

 Pomoč ali podpora otroku pri učenju

Povezane vsebine

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content