Programi in dejavnosti za družine

Programi in dejavnosti za družine

Programi in dejavnosti, ki vključujejo otroke in starše ali druge odrasle družinske člane, prinašajo večje učinke in koristi kot tisti, ki so namenjeni le eni skupini. Ena prvih raziskav o pismenosti v družini v Sloveniji je pokazala, da tiste dejavnosti v družini, ki so povezane z rabo in razvijanjem branja in pismenosti, s svojo močno doživljajsko sestavino, pustijo močno sled na otrocih. Starši skozi dejavnosti družinskega življenja prenesejo na otroke veliko znanja in spretnosti, ki so priprava za osnovno šolo, obenem pa si tako otroci privzgajajo bralne navade in razvijajo bralno kulturo v najširšem pomenu besede (Knaflič in dr., 2001).

Z načrtnim vključevanjem otrok in staršev v programe in dejavnosti družinske pismenosti posegamo tudi na področje medsebojnih odnosov med družinskimi člani. Če je izvajanje programov in dejavnosti družinske pismenosti načrtovano tako, da vsi člani družine enakovredno sodelujejo ne glede na vlogo v družini, starost ali spol, se pridobljeni vzorec sodelovalnih odnosov in vedenja prenese tudi na druge oblike družinskega življenja. Odnos do pismenosti in pomen, ki ga ima pismenost in učenje na sploh v družinskem življenju, vplivajo na raven pismenosti, ki jo bo dosegel otrok. Z nevsiljivo vsakdanjo rabo veščin branja, pisanja in govorjenja otrok uvidi, pa pismenost prežema različna področja družinskega življenja in je zaradi tega pomembna (Knaflič, 2009, 125).

Kako zelo je pismenost prepletena z družinskim življenjem, lahko starši spoznavajo prek programov za družine, ki so predstavljeni na tej spletni strani. V rubrikah Dejavnosti za družine in Z igro do pismenosti, pa so zbrani predlogi in povabila k skupnim družinskim dejavnostim, ki vključujejo razgibano in igrivo urjenje  različnih vidikov pismenosti v družini.

DOGODKI

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content