Učenje slovenščine za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah

Učenje slovenščine za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah

Temeljna ideja Projekta DEAL je razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah. Projekt nudi gradiva in pristope za pomoč tistim otrokom, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju. To so otroci, ki imajo drugačno kulturo in materni jezik od jezika in kulture države v kateri se izobražujejo (to so npr. migranti, prosilci za azil, nekatere nacionalne manjšine, kot je romska manjšina). Po dostopnih podatkih je med migrantskimi skupinami zgolj 32 % odraslih z razvito osnovno pismenostjo in samo 13 % teh pozna jezik države, v katero so se priselili (Eurostat, EU-LFS 2014). Takšne razmere lahko pripeljejo do oteženega pristopa k izobraževanju, zgodnjega opuščanja izobraževanja in splošno zmanjšanih možnosti za razvoj vseh potencialov učencev.

Projekt DEAL se je začel s ciljem razvoja pismenosti in obvladovanja jezika za vse vrste učenja: ne zgolj za formalno šolsko učenje, temveč tudi za neformalne in informalne učne situacije. Rezultati projekta se kažejo v dveh priročnikih:

Prav tako pa so v okviru projekta pripravili vrsto aktivnosti za razvoj pismenosti in učenja jezika, ter pripadajoča gradiva in vzpodbude za pomoč pri izvajanju aktivnosti z družino ali v šoli.

Aktivnosti za pridobitev jezikovnih kompetenc in razvoj pismenosti

V projektu je bilo skupno pripravljenih 80 aktivnosti. Aktivnosti so namenjene izvajanju z mlajšimi otroki, torej s predšolskimi in z osnovnošolskimi otroki. Pri vsaki aktivnosti je opredeljena starostna skupina, za katero je ta aktivnost primerna. Opis vsake aktivnosti vsebuje dele, ki jih vodje aktivnosti lahko uporabijo kot smernice za njihov izbor in izvedbo. V nadaljevanju je opisanih nekaj aktivnosti, za vse ostale pa so podana navodila in povezava do baze, kjer lahko najdete vse materiale in informacije za izvajanje.

Magične stopnice

Magične stopniceOsnovna starost: 9–11

Tema: Zlogi in besede (besedišče v povezavi s šolo)

Gradivo, potrebno za izvedbo aktivnosti: risba stopnic, seznam enozložnih in dvozložnih besed, podan primer rešitve

Temeljno izvajanje aktivnosti:

Vodja prilepi z lepilnim trakom/pripne z magnetki na tablo risbo stopnic in ponujene enozložne ter dvozložne besede. Otroci razvrščajo besede na stopnice glede na število zlogov (na prvo stopnico razvrstijo enozložne besede itd.).

Rezultata: 

– otrok prepozna enozložne in dvozložne besede

– otrok zna besede razvrstiti glede na število zlogov

 

Spoznavanje živali

Osnovna starost: 3 – 5 in 6 – 8 letMednarodni živalski slovar

Tema: 

– poimenovanje živali, njihovih značilnosti, opis, navade (spanje, prehranjevanje, naravni sovražniki itd.)

– pogovor o različnih besedah/onomatopoetskih izrazih, npr. kako živali ‘govorijo’ (se oglašajo) v različnih jezikih

Gradivo, potrebno za izvedbo aktivnosti: avtorska slikanica Lile Prap Mednarodni živalski slovar, dostop do spletnih mest, npr. divjad, domače živali (lev, medved, žirafa, mačka, pes, ribe itd.), enciklopedije živali, primerne za različne starostne skupine, fotografije živali iz baze

Temeljno izvajanje aktivnosti:

Otrok (naključno) izbere iz košare fotografijo živali in poskusi s pantomimo predstaviti (pokazati) žival, ki je na fotografiji. 

Vodja se z otroki pogovarja o raznolikosti jezikov; skupaj si ogledajo slikanico Lile Prap Mednarodni živalski slovar in preverijo, ali je med govorico živali zapisan tudi njihov materni jezik (dvainštirideset jezikov po vsem svetu: angleški, valižanski, irski, grški, italijanski, romunski, francoski, španski, katalonski, retoromanski, islandski, norveški, danski, švedski, nizozemski, afriški, nemški, baskovski, nemški, latvijski, poljski, češki, slovenski, bosanski, srbski, bolgarski, ruski, 

Mačka

ukrajinski, estonski, finski, madžarski, romski, hebrejski, arabski, perzijski, nepalski, kitajski, japonski, tajski, malajski in svahili).

Če maternega jezika otroka ni v slikanici, otrok pove (napiše), kako se neka žival oglaša (‘govori’) v njegovem maternem jeziku in nato še v slovenščini.

Otroci razumejo, da imamo različne onomatopoetske izraze za živalski ‘govor’.

Otroci gledajo risanke na YouTube, ki so nastale na podlagi slikanice Lila Prap Zakaj?!:

– Nosorog, https://www.youtube.com/watch?v=a2P8tUh4d84,

-Slon, https://www.youtube.com/watch?v=sLjaJiLbjg0,

-1001 colours, Lila Prap, https://www.youtube.com/watch?v=zx2drjyUHW0,

– 1001 puzzle, Lila Prap,https://www.youtube.com/watch?v=SmHtPMTFtuA.

Rezultati: 

– otroci spoznajo poimenovanja živali

-otroci znajo razlikovati med divjimi in domačimi živalmi

– otroci znajo poimenovati prostore, kjer živijo živali (divje živali: gozd, jezero, travnik, mokrišče itd.; domače živali: hišne živali, druge domače živali, ki jih gojijo ljudje za hrano)

 

Spoznajmo gledališče

Osnovna starost: 9 – 11 let

Tema: Družba: gledališki poklici, prostoriSoba za tehnike

 

Gradivo, potrebno za izvedbo aktivnosti: fotografije gledaliških prostorov: blagajna, dvorana, stranišče, oder, avditorij, zakulisje, prostori za tehnike, obrtna delavnica, skladišče, krojaška soba, garderoba; načrt gledališča; kartice z gledališkimi poklici in prostori: prostori: blagajna, dvorana, stranišče, oder, avditorij, zakulisje, prostori za tehnike, obrtna delavnica, depo, krojaška soba, garderoba; poklici: režiser, igralec, scenarist, gledališki vodja, blagajnik, garderober, vodja odra, vizažist, rekviziter, frizer, šivilja, odrski mojster, odrski tehnik, varilec, čistilec, scenograf.

Priprava:
Vodja pripravi načrt gledališča, fotografije prostorov v gledališču, kartice z imeni prostorov in z imeni poklicev. Fotografije prostorov so lahko iz baze ali izrezane iz časopisov in revij. Načrt gledališča in fotografije so projicirani ali pritrjeni na tablo. Kartice z imeni prostorov in poklicev so postavljene na dva kupa.

Temeljno izvajanje aktivnosti:

Otroci pridejo pred tablo in v načrt gledališča vstavljajo imena prostorov. Fotografije se uporabljajo kot smernice. Ob tem govorijo o namenu posameznih prostorov. Ko razporedijo imena vseh prostorov, razporedijo

Garderoba

 

 še poklice. Poleg posameznega prostora pritrdijo še ustrezne besede za poklice, npr. režiser, igralci – na odru, krojač – v krojaški sobi, rekviziter – zakulisje, zaodrje itd.

Rezultata:

– otroci znajo poimenovati različne prostore v gledališču

– otroci znajo poimenovati poklice v gledališču in opisati njihovo delo

 

Več aktivnosti

Vse ostale aktivnosti za pridobitev jezikovnih kompetenc in razvoj pismenosti so zbrane in opisane v Bazi aktivnosti in spodbud. Baza omogoča brezplačno iskanje gradiv in je prosto dostopna. Struktura Baze in način iskanja sta predstavljena v Priročniku za vodje aktivnosti in v krajšem, prosto dostopnem video posnetku

 

Povezave do priročnikov in baze aktivnosti

riročnik za vodje aktivnosti
Zbirka primerov dobre prakse
DEAL baza aktivnosti
Priročnik za vodje aktivnosti

V tem priročniku boste našli nekaj aktivnosti za pridobitev jezikovnih kompetenc in razvoj pismenosti. Namen Priročnika je dvojen: pomoč vsem, ki izvajajo aktivnosti, za enostavnejšo uporabo Baze in pomoč vodjem aktivnosti ne glede na njihovo formalno usposobljenost za poučevanje jezika.

Zbirka primerov dobre prakse

Cilj Zbirke primerov dobre prakse je predstavitev že obstoječih dobrih praks, povezanih z učenjem jezika za otroke iz jezikovno manj ugodnih okolij. Vsebina vključuje opis jezikovnega konteksta s poudarkom na skupinah otrok v neugodnem jezikovnem položaju v Sloveniji, Hrvaški in Makedoniji, intervjuje z delavci različnih strok, primere dobre prakse ter smernice za nadaljnje delo.

Baza aktivnosti in spodbud

V tej spletni bazi boste našli 80 tem priročniku boste našli 80 aktivnosti za pridobitev jezikovnih kompetenc in razvoj pismenosti. V bazi so označene s številko in poimenovanjem. Za vsako aktivnost lahko v bazi najdete starost otrok, za katere so primerne, opis aktivnosti ter vse materiale, ki so potrebni za izvajanje.

Opis projekta DEAL, gradiva in priročniki so deljeni z dovoljenjem avtorjev projektne skupine DEAL. Za to se jim iskreno zahvaljujemo.

DOGODKI

Knjižnica pod krošnjami 2024

15. junija 2024 - 25. septembra 2024

Kinobalonov poletni filmski program 2024

28. junija 2024 - 21. avgusta 2024

Poletne delavnice Pravljičnega studia

1. julija 2024 - 5. julija 2024

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content