Pravljične urice

Pravljične urice so ena najbolj razširjenih dejavnosti za otroke in družine, ki so dostopne staršem in otrokom povsod po Sloveniji. Največkrat v knjižnicah, splošnih in šolskih, včasih se odvijajo v kulturnih in drugih ustanovah, na spletu, najlepše pa so tiste na prostem, pod krošnjami, marelami, slamniki ….. Iznajdljivost pripovedovalcev pravljic nima meja, tako kot je brezmejen domišljijski svet pravljic in pripovedk.

Branje otrokom ima v našem okolju dolgo tradicijo in se je razvilo iz pripovedovanja je zapisala dr. Livija Knaflič (v popotnici projektu Družinskega branja v Mestni knjižnici Kranj). Pravljične urice otrokom prinašajo zamisli, ideale, vrednote, cilje in navade. Pripovedovanje resničnih zgodb in ljudskih pravljic mlajšim rodovom ohranja spomin na pretekle dogodke. V ljudskih pravljicah so vtkana splošna človeška spoznanja in modrost prejšnjih generacij. Namenjena so mladim in manj mladim, da se iz njih učijo o življenju. S pripovedovanjem krepimo otrokovo sposobnost poslušanja in koncentracijo, širimo njegov domišljijski svet in s tem ustvarjamo temelje za večjo ustvarjalnost.

Predstaviti in približati želimo izbrane pravljične urice od vsepovsod po Sloveniji.

Ure pravljic v Mestni knjižnici Ljubljana

”Pridi spoznavat naš pravljični svet. Ne želimo, da brez tebe ura pravljic mine.”

Družinsko branje

V Mestni knjižnici Ljubljana pripravljajo ure pravljic za otroke vsak teden od oktobra do maja. Pripovedujejo jih vešči pravljičarji, ki črpajo pravljične zgodbe in junake iz zakladnice ljudskih in avtorskih pravljic. Popestrijo jih tudi z lutkovnimi predstavami, likovnim ustvarjanjem in glasbo. Posebej je dobro došlo, da so staršem in otrokom omogočili poslušanje in doživljanje pravljic v spletni pravljični sobi. 

Kako potekajo ure pravljic: Pravljične urice potekajo enkrat tedensko ali enkrat mesečno v popoldanskem času od oktobra do aprila in trajajo eno šolsko uro. Namenjene so otrokom od četrtega leta starosti dalje. Ob prvem obisku otrok prejme dnevnik pravljic za zbiranje žigov , ob zaključku v aprilu pa redne poslušalce nagradijo. Urnik pravljičnih dogodkov je objavljen na spletni strani MKL, informacije pošljejo tudi po elektronski pošti: urepravljic@mklj.si.

Več

V brošuri za starše so pravljičarji Mestne knjižnice Ljubljana zapisali, ”da je poslušanje pravljic je za otroka odlična razvojna spodbuda, saj s pripovedovanjem zgodb vplivamo na njegov čustveni, miselni, domišljijski, izkustveni ter etični svet. S pravljico mu poleg književne približamo tudi druge zvrsti umetnosti, kot so likovna, gledališka in lutkovna. Otrok ob poslušanju pravljice vstopi v svoj svet domišljije. Poistoveti se s pravljičnim junakom, z njim gre skozi vse preizkušnje in z njim tudi zmaga. Pravljice otrokom ne sporočajo le, kaj sme in česa ne, ampak tudi, kaj zna in zmore, saj se junak v njih vedno reši, pa naj bo to na čudežen način ali s pomočjo lastne iznajdljivosti, pridnosti ali duhovitosti. Pravljice razvijajo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, bogatijo besedni zaklad, z vživljanjem v junake pa se uči sočustvovanja, premagovanja ovir in vztrajanja v naporih. V pravljicah otrok spozna smisel vrednot, saj ga pogumnega sprejemanja življenjskih preizkušenj in spopadanja z izzivi.”

Ure pravljic v Mariborski knjižnici

”Zraste se od kruha in od pravljic!”

V Mariborski knjižnici je tako kot v vsaki knjižnici doma največ pravljic, največ zgodb in največ knjig. Pravljične ure izvajajo v vseh enotah knjižnice od oktobra do aprila, objavljene so v urniku prireditev.

V času omejenega druženja pa s pravljicami pridejo tudi na dom. V sodelovanju z RTV Slovenija in Radiem Maribor so posneli številne zvočne pravljice, ki jih pripovedujejo pravljičarke in pravljičar Mariborske knjižnice. Posnetki zvočnih pravljic so na voljo na njihovi spletni strani, pod prisluhnite pravljicam, posamezne pravljice so na ogled na njihovem na knjižničnem Youtube kanalu.

Več

Pripravljajo redne in  dogovorjene ure pravljic. K uri pravljice dodajo včasih tudi ustvarjalnico. Otroke s pravljicami obiskujejo tudi v bolnišnici. Pravljičarkam in pravljičarje pravijo kar čarodeji, ker kar na pamet stresajo pravljice iz rokava, radi imajo pravljične svetove in otroke. Otroke vabijo na čudežna potovanja, kjer se lahko sreča vsemogoče in nemogoče: leteče hiše, vseh barv slone, bele žene, pastorke in rosomahe …

Pravljične urice v šolski knjižnici Osnovne šole dr. Slavka Gruma v Zagorju

”Pravljične urice v knjižnici”

V šolski knjižnici Osnove šole dr. Slavka Gruma vsak torek potekajo ure pravljic. Vodi jih šolska knjižničarka kot interesno dejavnost, namenjeno učencem OŠPP in učencem višjih oddelkov OPP.

Več

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki učence uvaja v pravljični svet knjige, hkrati pa jih postopno in sistematično pripravljajo na vzgojo s knjigo. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus. Interesna dejavnost v obliki pravljičnih ur se izvaja z namenom, da se učence navaja na poslušanje in na vzdušje knjižničnega prostora, ob tem doživlja estetsko ugodje in razvija motivacijo za branje. Učence se tudi spodbuja da samostojno ob knjigi, z dramatizacijo, z različnimi likovnimi tehnikami ali s pomočjo pripravljenih pripomočkov, obnavljajo zgodbo in pazijo na časovno sosledje dogodkov. S tem se dosega tudi druge pomembne učne cilje kot so na primer spodbujanje lastne kreativnosti, izražanja in razmišljanja, bogatenje besednega zaklada in širjenje literarnih obzorij. Učenci pa navdušenje z branjem in knjigami ter novo pridobljene veščine prenašajo tudi v domače okolje.

Ure pravljic v Ljudski knjižnici Metlika

Ure pravljic v Ljudski knjižnici Metlika potekajo od septembra do junija, vsako prvo in tretjo sredo v mesecu. Pričnejo se ob 17.uri v otroški sobi ali čitalnici. Namenjene so otrokom od 4. leta dalje. Po prebrani pravljici potekajo z otroci tudi ustvarjalne delavnice na temo prebrane zgodbe. Otroci dobijo na urah pravljic tudi »Dnevnik pravljic«, v kateri zbirajo prejete žige. Za 10 zbranih žigov dobijo simbolično nagrado.

Pravljičarke so za vas posnele pravljice, ki si jih lahko v trenutnih razmerah ogledate v udobju vašega doma. Dostopne so na: Pravljice ali pa na njihovem You Tube kanalu.

Več informacij: Knjižnica Metlika

Ure pravljic v Knjižnici Domžale
”Pravljične urice”

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroka postopno in sistematično pripravlja in uvaja v pravljični svet in na vzgojo s knjigo. V knjižnici Domžale potekajo pravljične urice od oktobra do maja. Njihove pravljičarke ob četrtkih od 17.00 do 18.00 prebirajo zgodbe iz bogate zakladnice ljudskih pravljic, ki so polne življenjskih modrosti. Namenjene so otrokom od 4. leta starosti dalje. Število pa je omejeno, zato se je potrebno predhodno prijaviti na oddelku za otroke in mladino.

Pravljične urice si lahko ogledate tudi na njihovem YouTube kanalu.

Več informacij: Knjižnica Domžale

 

Ure pravljic v Knjižnici Medvode

”Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami”

V Knjižnici Medvode so zapisali, da so pravljične urice oblika knjižne vzgoje, ki otroke uvaja v svet knjige in jim omogoča zgodnje prijetne izkušnje s potovanjem v svet literarnih junakov, hkrati pa jih s knjigo postopno in sistematično pripravljajo na vzgojo. Otrok ob poslušanju pravljice krepi pozornost (pazi na časovno sosledje dogodkov), doživlja estetsko ugodje, si ob tem širi literarno obzorje ter bogati besedni zaklad in literarni okus. Z ustvarjalnimi delavnicami (z različnimi likovnimi tehnikami) spodbujamo njihovo lastno kreativnost, izražanje in razmišljanje. V ta namen organizirajo pravljične urice vsak torek (od oktobra do konca maja). Po pravljični urici sledi še ustvarjalna delavnica. Pripravljajo jih knjižničarke Knjižnice Medvode, včasih pa pridejo na obisk tudi drugi gostje in pravljičarji, literati ali gledališke skupine.

Pravljicam lahko prisluhnete tudi preko spleta in sicer na njihovem YouTube kanalu ali pa v živo sledite njihovim spletnim dogodkom.

Več informacij: Knjižnica Medvode

Ure pravljic v Knjižnici Kočevje

»Beremo z Berijem«

Knjižnica Kočevje skuša v sodelovanju z Vrtcem Kočevje otrokom že v predbralnem obdobju na zanimiv in igriv način približati knjigo ter knjižnico in jih s pomočjo pravljice popeljati v mavrični svet domišljije. Vsak drug četrtek ob 9. uri zjutraj zato Knjižnico Kočevje obiščejo vrtčevske enote za ure pravljic.

V času izrednih razmer si lahko ogledate pravljične videoposnetke tudi na njihovem YouTube kanalu. Prav tako pa lahko otroci preko pravljičnih uric Beremo z Berijem sodelujejo v projektu Dogodivščina medvedka Berija tudi na daljavo.

Več informacij: Knjižnica Kočevje

Več

Mnogi avtorji pravljico razlagajo kot most med otrokom in odraslim, most med svetom realnosti in svetom domišljije. Pri uri pravljic gre za načrtno in premišljeno usmerjanje in uvajanje otrok v svet umetnosti in literature. Z novimi zgodbami se širi otrokovo literarno obzorje, obenem pa se e primernim izborom zgodb oblikuje in brusi otrokov literarni okus. Otrok preko knjige spoznava svet in kulturo, zgodbo doživlja, obenem pa si izoblikuje mnenje, predstavo o realnem in domišljijskem svetu.

Ure pravljic v Knjižnici Kočevje

»Beremo z Berijem«

Ure pravljic, ki v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič potekajo od oktobra do maja, vsak četrtek ob 17. uri, so namenjene otrokom od tretjega leta starosti naprej. Pravljice otrokom širijo literarna obzorja, bogatijo besedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju. Včasih so popestrene z igricami ali lutkovnimi predstavami.

Pravljičarji objavljajo pravljice tudi na njihovem YouTube kanalu in si jih lahko z otroki ogledate kar iz domačega kavča.

Več informacij: Knjižnica Tržič

Ure pravljic v Občinski knjižnici Jesenice

”Ure pravljic”

Tudi v Občinski knjižnici Jesenice organizirajo Ure pravljic, ki potekajo vsak četrtek ob 17. uri. Otroci prisluhnejo, se o pravljici pogovarjajo in jo nadgradijo. Lahko je to risba, dramatizacija, družabna igra in podobno. S svojim obiskom otroke včasih razveseli grofica ali pa si ogledajo lutkovno predstavo.

V trenutnih razmerah si lahko njihove pravljične urice ogledate tudi na njihovem YouTube kanalu.

Več informacij: Knjižnica Jesenice

Ure pravljic v Knjižnica Miklova hiša Ribnica

”Pravljične ure”

Pravljične ure v Knjižnici Miklova hiša Ribnica potekajo v dveh delih. Na prvem delu se otroci srečajo s knjižnimi junaki, njihovimi dogodivščinami in vragolijami. V drugem delu pa otroci preizkusijo tudi svojo ustvarjalno plat in domov ponosno odnesejo svoje izdelke. Pravljične urice potekajo od oktobra do maja, enkrat mesečno – na vsak prvi ali drugi četrtek ob 16.30 ali 18.00. Vodi jih knjižničarka Nežka Klavžar in njen je potrebno potrditi tudi udeležbo nezka.klavzar@miklovahisa.si. K pravljičnim uram lahko otroci pristopijo tudi sredi leta.

Prav tako potekajo pravljične urice tudi v izposojevališču Sodražica in Loški potok. Tu jih vodi knjižničarka Anica Mohar.

Na YouTube kanalu knjižnice lahko prisluhnete pravljicam tudi preko spleta.

Več informacij: Miklova hiša

Več

Pravljične ure so oblika knjižne vzgoje, ki otroke od 4. leta dalje uvaja v pravljični svet knjige, hkrati pa ga postopno in sistematično pripravlja na vzgojo s knjigo. Zelo pomembno je navajanje otroka na pravljice že v predbralnem obdobju.

Ure pravljic v Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

”S kitkom v svet pravljic”

Kit se je znašel v Knjižnici Ivana Tavčarja, ker če iz vsakega dela imena vzamemo prvo črko, dobimo besedo »KIT«. Kitu je v knjižnici zelo všeč, saj se potaplja v morje zgodb in idej in v domišljijske svetove, kjer srečuje same zanimive, skrivnostne in zabavne knjižne junake. Najmlajši lahko njegovim pravljicam prisluhnete preko spleta v rubriki S kitkom v svet pravljic, ali pa na njihovem YouTube kanalu.

Več informacij: Knjižnica Škofja Loka

Ure pravljic v Kosovelova knjižnica Sežana

”Pravljična skrinjica”

Pravljična soba za ure pravljic je v Kosovelovi knjižnici Sežana pravzaprav igralnica, polna knjig. Slikanice, razvrščene po abecedi naslovov, se peljejo v vagončkih, ostale knjige pravljic in zgodbic pa vas čakajo na policah po abecedi avtorjev. Imajo tudi nekaj igrač – lutke in kocke. V kotičku vas prav nestrpno pričakuje maček Muri, pa tudi hišica pod oknom bi se rada igrala z vami. Cicibani – do 9 let, so na ure pravljic vabljeni vsak četrtek ob 17.00.

Pravljicam lahko prisluhnete tudi na njihovi spletni strani v rubriki Pravljična skrinjica.

Več informacij: Kosovelova knjižnica Sežana

Ure pravljic v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica

”Pravljične minutke”

V Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica so pripravili Pravljične minutke, ki jim lahko prisluhnete na spletu vsak četrtek. Domači ustvarjalci prebirajo svoja dela za otroke v dobri družbi Knjižka. Ogledate si jih lahko na njihovi spletni strani.

Več informacij: Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Ure pravljic v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož

”Pravljične ure”

S pravljičnimi urami, ki popeljejo otroke v svet domišljije ter bolj ali manj nenavadnih junakov in dogodivščin v Knjižnici Franca Ksaverja Meška Ormož skrbijo, da malčkom približajo knjige, pisano besedo, ilustracije in knjižnico samo. V družbi njihovih knjižničark in drugih zunanjih izvajalcev jim ni nikoli dolgčas. Predstavljeni pravljici sledi ustvarjalna, plesna ali gibalna delavnica, pri kateri se otrokom pri izdelavi raznih izdelkov pridružijo starši, dedki, babice ali drugi spremljevalci, otroci vseh starosti pa preživijo sproščene pol ure ob ustvarjanju, plesu ali čemerkoli drugim, kar zanje pripravijo domiselne pravljičarke.

Njihovim pravljičarkam lahko prisluhnete tudi na njihovem YouTube kanalu.

Več informacij: Knjižnica Franca Ksaverja Meška Ormož

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content