Programi in projekti družinskega branja

Za družine, ki nimajo veliko izkušenj z branjem, so zelo dobrodošle spodbude. Dejavnosti, povezane z branjem, lahko otrokom in odraslim približajo knjižne vsebine in izboljšujejo branje. Da otrok nekoč postane samostojni bralec, še vedno potrebuje podporo in spodbudo staršev. Ko se domača knjižnica izčrpa, je za rast bralne kulture priporočljiv obisk knjižnice. Knjižnica ponudi še kaj več kot le izposojo gradiva na dom: kakovostno preživljanje prostega časa, možnost za pogovor, igro, učenje in zabavo. Vse  to je staršem v pomoč pri prijazni in sproščeni vzgoji. Poleg vseh omenjenih ciljev je najpomembneje, da otroke s pomočjo kvalitetnih in raznovrstnih knjig vzgojimo v dobre bralce za vse življenje in da tudi starši dobijo primerne spodbude za lastno branje in so s tem najboljši zgled svojim otrokom.

Starši lahko pri tem računajo na pomoč knjižničark in knjižničarjev z nasveti, pripravljenimi seznami knjig za različne starostne stopnje. Staršem tudi svetujejo primerne naslovi zanje, jih informirajo o priložnostih za branje v Bralnih klubih, Bralnih značkah za odrasle in tudi osrednjem slovenskem portalu Dobre knjige, ki omogoča samostojno iskanje po primernih knjigah. Staršem, ki jih to zanima, pa knjižničarji lahko ponudijo izbrano strokovno literaturo o vzgoji, opismenjevanju in preživljanju prostega časa.

Družinsko branje

Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki predšolske in osnovnošolske otroke, srednješolce in odrasle z različnimi programi in akcijami že 60 let spodbuja k branju. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Od leta 2019 je Gibanje Bralna značka vpisano v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine.

V nadaljevanju izpostavljamo nekatere programe in projekte družinskega branja.

 

Ciciuhec, beremo z malčki – Mestna knjižnica Ljubljana

Družinsko branje

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: Ciciuhec, beremo z malčki je bralni projekt Mestne knjižnice Ljubljana, namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem. Ciciuhci so otroci, ki v vrtcu predstavijo knjige, ki so jim jih prebrali starši. Otroci, stari do treh let, predstavijo po dve knjigi, otroci med tretjim in šestim letom pa po štiri. Otrokom pri predstavitvi dopuščajo svobodo – lahko pripovedujejo, pojejo, plešejo, rišejo itd. Izdelke razstavijo v vrtcu ali knjižnici. Projekt v enem letu k sodelovanju privabi več kot 900 mentorjev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki skupaj s starši razvijajo bralne navade pri več kot 8.400 ciciuhcih.

Berite dalje

Skupino otrok, mlajših od treh let, po predhodnem dogovoru obišče knjižničarka. Skupine otrok med tretjim in šestim letom starosti obiščejo svojo najbližjo knjižnico. Na obisk se predhodno naročijo. Obiski so namenjeni predstavitvi knjižnice in izvajanju različnih dejavnosti za otroke, kot so pripovedovanje pravljic, reševanje ugank, izposoja knjig, ustvarjalne delavnice ipd. Ob zaključku projekta vsak sodelujoči otrok prejme pohvalo za družinsko branje, vsak mentor pa potrdilo o sodelovanju v projektu.

Za enostavnejši in otrokom primernejši izbor slikanic so pripravili tudi zgibanko 100 slikanic za predšolske otroke.

Kdo in kdaj je projekt razvil: Projekt je bralni projekt Mestne knjižnice Ljubljana. Izvajajo ga v sodelovanju z vzgojno-varstvenimi zavodi v Mestni občini Ljubljana, v občinah Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče in Vodice ter Društvom Bralna značka Slovenija – ZPMS vse od leta 2011.

Možnost vključitve družin v program: Projekt poteka vse šolsko leto, od oktobra do junija. V projekt se otroci in družine vključijo prek vrtcev.

Več: Ciciuhec, beremo z malčki

Družinsko branje

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: Gre za projekt, ki spodbuja, razvija in utrjuje pismenost ter splošno bralno kulturo med družinskimi člani, pri tem je družinsko branje le ena od oblik pismenosti v tem procesu. ”Družinsko branje je branje otrokom v družinskem okolju. Lahko jim berejo starši, starejše sestre in bratje, stari starši ali drugi odrasli, ki živijo v družini. Za družinsko branje je značilno, da sodelujeta dva rodova (generaciji),” je zapisala dr. Livija Knaflič o tem. Na ta način v družini zrastejo mladi bralci. Vključujejo se tudi družinski člani različnih generacij, ki skupaj berejo in se o prebranem pogovarjajo. Tako v projektu spodbujajo tudi knjižnično vzgojo.

Berite dalje

V Družinskem branju sodelujejo družine tako, da se v svoji knjižnici prijavijo, izpolnijo obrazec s podatki sodelujočih družinskih članov in prevzamejo družinsko bralno knjižico. Sodelujejo pa lahko tudi na portalu Modri pes. V knjižnici izberejo in si izposodijo knjige s seznama za ustrezno starostno stopnjo, ki je objavljen v bralni knjižici in na spletu. Za prebrane knjige prejmejo nagrado. Otroci v skupini od 0 do 8 let preberejo skupaj s starši 20 knjig, se o prebranem pogovorijo, odgovorijo na vprašanja in skupaj ocenijo knjigo. Izpolnjene kupone izrežejo ali natisnejo in prinesejo v knjižnico. V starostni skupini od 9 do 12 let je potrebno prebrati 3 knjige in se o prebranem pogovoriti s starši. Skupaj lahko preberejo  knjigo, odlomek, poglavje … in o tem napišejo mnenje. Knjige ocenijo in izpolnjene ali natisnjene kupone prinesejo v knjižnico.

Kdo in kdaj je projekt razvil: Projekt so zasnovali in ga izvajajo v Mestni knjižnici Kranj izvajajo od leta 2014.

Možnost vključitve družin v program: Projekt poteka vse šolsko leto, od 1. oktobra do 31. maja. V projektu sodeluje vsa družina: starši in stari starši, ki berejo, in otroci, ki poslušajo ali berejo. Otroci so razdeljeni v dve starostni stopnji: od 0 do 8 let in od 9 do 12 let. Pogoj za sodelovanje je, da je vsaj en otrok v ustrezni starostni stopnji član knjižnice.

Več:  Družinsko branje v Mestni knjižnici Kranj.

Projekt družinskega branja Branje je iskanje v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: Branje je iskanje je projekt za spodbujanje bralne kulture v družinskem življenju. Gre za medobčinski projekt, ki spodbuja družinsko branje, krepi partnerstvo med šolskimi knjižnicami, splošno knjižnico in različnimi gospodarskimi in kulturnimi ustanovami. V okviru projekta družine več kot le berejo, odkrivajo tudi lepote našega lokalnega prostora, spoznavajo kulturno dediščino ter se udeležujejo kulturnih prireditev.  Poteka celo šolsko leto s pričetkom v septembru. Cilj projekta je predstaviti branje kot prijetno in cenjeno prostočasno dejavnost, ki povezuje družino v skupnih dejavnostih. Sodelujoče družine bodo z branjem, obiskovanjem vnaprej pripravljenih dogodkov po šolah in drugih ustanovah ter literarnimi izleti po občinah Kamnik in Komenda zbirale žige v namenske bralne izkaznice. V šolskem letu 2020/21 bodo sodelujoči v knjigah in naravi iskali besede, misli, podatke in lepoto dreves.

Berite dalje

Kako poteka zbiranje žigov. Potrebno je brati, obiskovati dogodke in tudi raziskovati. Vsak otrok prebere vsaj dve knjigi, vsak odrasli vsaj eno. Ob vpisanem avtorju in naslovu prebrane knjige na izkaznici v šolski ali splošni knjižnici knjižničar/-ka odtisne žig. Poleg tega sodelujoča družina obišče vsaj en dogodek v organizaciji šole ali splošne knjižnice. O dogodkih obveščajo šole in splošna knjižnica na svojih spletnih straneh. In nenazadnje, družina obišče vsaj eno izletniško točko v občinah Kamnik in Komenda. Nekatere točke so predlagane in se na njih nahajajo žigi projekta Branje je iskanje. Žig si v izkaznico odtisnejo sami ali povprašajo zaposlene na točkah. Predlagane so na primer naslednje lokalne zanimivosti: Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Lončarjev muzej v Komendi Motniška turistična pot, Medobčinski muzej Kamnik, Iskanje Veronikinega zaklada (v sodelovanju s TIC Kamnik), Terme Snovik (z izkaznico Branje je iskanje je ena redna otroška vstopnica za kopanje brezplačna). Za izlet je mogoče izbrati tudi poljubno lokacijo, ki žig že ima (npr. Kamniška Bistrica, Sveti Primož nad Kamnikom, Arboretum Volčji Potok, Sv. Vid nad Zgornjim Tuhinjem, Planinski dom Komenda, Velika planina). Družine se lahko odpravijo tudi na sprehod po mestni pravljični poti S pravljico v žepu. Odgovorijo na vsaj 2 vprašanji v izkaznici in prejmejo žig v šolski ali splošni knjižnici. Ob koncu sezone družina na veselem bralnem praznovanju prejme posebno priznanje.

Kdo in kdaj je projekt razvil: Projekt so zasnovali in izvajajo komendska in kamniške osnovne šole v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik in še nekaterimi organizacijami.

Možnost vključitve družin v projekt: Družine, ki želijo sodelovati se lahko vpišejo v šolski ali splošni knjižnici. Ob vpisu prejmejo izkaznico kamor zbirajo žige. Kot družina lahko sodeluje vsaj en otrok in vsaj en odrasli (starš, stari starš, teta, stric, skrbnik). Žige v namenske izkaznice zbirajo z branjem knjig, obiskovanjem prireditev ter literarnimi izleti po občinah Kamnik in Komenda. Bralna akcija je podaljšana do 2. aprila 2021.

Več: Projekt Branje je iskanje.

Projekt družinskega branja Dogodivščina medvedka Berija v Knjižnici Kočevje

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: Dogodivščina medvedka Berija je projekt družinskega branja, v katerem otroci preko medvedkove dogodivščine na zabaven način spoznavajo nove knjige in hkrati tudi kraje, pri tem pa preživljajo kakovosten prosti čas ob bogatenju besednega zaklada in utrjevanja branja. Projekt je namenjen tako predšolskim otrokom, ki jim slikanice preberejo starši, kot prvošolčkom, ki se šele podajajo na pot branja,prav tako pa tudi učencem nižjih razredov osnovne šole, ki že znajo brati sami.

Berite dalje

Učeni, nagajivi in razigrani medvedek Beri se rad seli po svetu in tudi naši prelepi Sloveniji. V šolskem letu 2020/2021 lahko od začetka oktobra medvedku, ki se bo po Sloveniji iz pokrajine v pokrajino selil vsak mesec, sledite v Berijevem kotičku mladinskega oddelka knjižnice Kočevje. V kotičku si lahko otroci napolnijo tudi Berijeve bralne nahrbtničke s slikanicami, ki so kakorkoli povezane s področjem, ki ga bo medvedek raziskoval. Otroci lahko izdelajo likovne in literarne izdelke, ustvarjene po slikanici, ki predstavlja posamezno pokrajino. S tem si bodo prislužili Berijev žig in kuponček. Vse, ki bodo do konca šolskega leta zbrali vseh osem žigov, pa čakajo lepe nagrade in priznanja.

Prav tako lahko Berijevo popotovanje spremljate na spletni strani in You Tube kanalu Knjižnice Kočevje, kjer so za vas pripravljene video pravljice.

Kdo in kdaj je projekt razvil: Dogodivščina medvedka Berija je avtorski projekt Knjižnice Kočevje z začetkom v letu 2019.

Več: Dogodivščina medvedka Berija

Projekt družinskega branja Predšolska bralna značka Mavrična ribica v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: projekt Predšolska bralna značka Mavrična ribica je namenjen skupni aktivnosti predšolskih otrok, njihovih staršev in knjižnice. V okviru projekta starši doma preberejo ali povejo štiri pravljice oziroma pesmice svojim malčkom. Ti potem razveselijo knjižničarke s pripovedovanjem in petjem in si prislužijo priznanje za opravljeno bralno značko. Sodelujejo lahko vsi malčki, ki so stari vsaj 3 leta in še ne obiskujejo šole.

Berite dalje

Naloga staršev je branje oziroma pripovedovanje štirih slikanic. Malčki pa si bodo lahko letos priznanje za osvojeno bralno značko prislužili s štirimi risbicami, ki jih bodo narisali po prebranih slikanicah. Na risbici naj bodo napisani tudi naslov in podatki mladi ustvarjalcev. Prejete ilustracije bodo razstavljene v knjižnici.

Malčki, ki bodo risbe poslali do 25. marca in bodo opravili bralno značko, bodo na dom prejeli priznanja in priponko ter naslov s spletno povezavo, kjer si bodo lahko 2. aprila, na mednarodni dan mladinske knjige, ogledali lutkovno predstavo kar iz domačega kavča

Kdo in kdaj je projekt razvil: Avtorica projekta je Slavka Kristan, le ta pa poteka redno že od leta 1992.

Več: Predšolska bralna značka Mavrična ribica

Projekt družinskega branja Beremo domače v Knjižnici Ivančna Gorica

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: Cilj projekta Beremo domače, ki je tokrat posvečen Jurčičevemu letu 2021, je spodbujanje družinskega branja domačih knjig. Zakaj brati domače? Jurčič je nekje zapisal takole: “Kjer ljudje beró in vedó, za kaj gre, tam so trdni.” Če beremo domače, se v nas širi zavest o vsem, kar so nam zapustili naši predniki. Kakor drevo ne more rasti brez korenin, tako tudi ljudje ne moremo roditi dobrega sadu brez ukoreninjenosti v zemljo naše kulture in zgodovine.

Berite dalje

Projekt poteka v obliki spletnega dogodka, od 1.10.2020 do 31.3.2021. Za pridobitev bralnega priznanja so v Knjižnici Ivančna Gorica pripravili dve zgibanki s seznamom priporočljivih knjig za otroke in odrasle. Odrasli naj preberejo štiri knjige: tri leposlovne (od tega eno Jurčičevo) in eno poučno, otroci pa tri dela (od tega eno Jurčičevo).

Več: Beremo domače

Projekt družinskega branja Medvoška knjižna transverzala v Knjižnici Medvode

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: Cilj projekta Medvoška knjižna transverzala je spodbujanje družinskega branja, bralnih navad ter pozitivnega odnosa do branja, pa tudi spoznavanje občine Medvode in sodelovanje med zavodi. Projekt je namenjen osnovnošolskim otrokom in njihovim družinam – sodelovati mora vsaj en družinski član, ki je lahko starš, skrbnik, babica, dedek …

Berite dalje

Vse sodelujoče čaka opravljanje nalog v treh sklopih: 1. Tvoj kraj – pišemo/rišemo, 2. Znamenitosti – obiskujemo, 3. Knjige – beremo. Za vsako opravljeno nalogo udeleženci prejmejo žig na kartonček. Izpolnjeni kartončki morajo v Knjižnico Medvode prispeti do konca Medvoške knjižne transverzale, ki bo 10. 5. 2021. Učenci bodo na koncu šolskega leta dobili priznanje za sodelovanje, tri izžrebane družine pa čaka tudi lepa nagrada.

Kdo in kdaj je projekt razvil: Avtor projekta je Knjižnica Medvode. Projekt so razvili v šolskem letu 2018/2019.

Več: Medvoška knjižna transverzala

Projekt družinskega branja Spoznavamo knjige in knjižnico s Kostanjevim Škratom v enoti Valvasorjeve knjižnice v Kostanjevici na Krki

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: S projektom Spoznavamo knjige in knjižnico s Kostanjevim škratom želijo seznaniti starše in otroke s knjižnico v njihovem kraju in jih spodbuditi k družinskemu branju in obiskovanju knjižnice. Cilj projekta je, preprosto povedano, vzgojiti pri otrocih ljubezen do knjig, obiskovanja knjižnice in Kostanjevega Škrata. Ta še posebno rad sodeluje s petletniki, ki obiskujejo vrtec.

Berite dalje

Sodelovanje med knjižničnim osebjem, otroci in njihovi starši je »dvodelno«: otroci pridejo dopoldne z vrtcem v knjižnico, kjer preživijo zanimivo urico v sklopu katere jih poučijo o knjižnici, knjigah, vedenju v knjižnici, prav tako v tem času otroci ustvarjajo, prisluhnejo pravljici in listajo knjige. Popoldne imajo otroci nalogo, da o svojih doživetjih poročajo staršem in skupaj nekaj narišejo ali napišejo na škratov list. Ustvarjalnost se seveda nagradi s škratovo nalepko in na koncu, po štirih srečanjih v knjižnici, s simboličnim darilcem. Hkrati pa staršev v škratovi mapi domov pošljejo zanimiv članek o branju, seznam priporočene literature, ki je povezana s temo, o kateri so se pogovarjali otroci v knjižnici in kakšen namig za dobro branje za njih.

Več: Spoznavamo knjige in knjižnico s Kostanjevim Škratom

Projekt družinskega branja Jurčkov nahrbtnik v Knjižnici Pavla Golie Trebnje

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: V Knjižnici Pavla Golie Trebnje izvajajo projekt z naslovom Jurčkov nahrbtnik. Gre za projekt družinskega branja, ki k branju spodbuja otroke do 8. leta starosti in njihove starše. Poteka od oktobra do marca 2021. V knjižnici za otroke in starše pripravijo seznamosmih predlaganih tem, o katerih naj govorijo knjge. Izmed teh tem otroci izberejo pet knjig in ob vsaki narišejo risbo. Ko zberejo žige za vseh pet knjig, kontrolni kartonček oddajo v knjižnici in se potegujejo za nagrado.

Več: Jurčkov nahrbtnik

Projekt družinskega branja Predšolska bralna značka v Knjižnici Logatec

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: Predšolska bralna značka je projekt spodbujanja družinskega branja in obiskovanja knjižnice, ki poteka že desetletje. S skupnim branjem in obiskovanjem knjižnice želijo spodbuditi že predšolske otroke, da dobijo pozitivne navade, povezane s knjigo. Začne se s tem, da otroci s pomočjo staršev in knjižničarja v knjižnici izberejo slikanico oziroma jo izberejo iz zabojčka s priporočili. Starši nato doma otroku slikanico večkrat preberejo. Naloga otroka je, da likovno povzame vsebino slikanice – nariše preprosto risbico. Otrok namreč s pomočjo risanja o prebranem ustvari svoje razumevanje slišanega in se tako nauči o prebranem tudi razmišljati. Za narisano risbico dobi evidenčni kartonček, 5 risbic pa mu prinese še priznanje. Projekt Predšolske bralne značke poteka od 1. oktobra 2020 do 8. maja 2021. Bralna značka se zaključi s prireditvijo za otroke in starše.

Več: Predšolska bralna značka

Projekt družinskega branja Čarobni nahrbtniki v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana 

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: V Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana so pripravili privlačne, tako imenovane Čarobne nahrbtnike, ki so namenjeni vsem, posebno pa otrokom z disleksijo in drugimi težavami pri branju in pisanju ter njihovim staršem. Nahrbtniki vsebujejo lažje berljive knjige in barvno bralno ravnilo, ki omogoča lahkotno branje in prehajanje iz vrstice v vrstico. Barva ima pogosto pomirjujoč učinek, kar tudi pomaga otroku, da lažje bere. Knjige so izbrane po priporočilu za lažje berljivo gradivo Društva Bralna značka Slovenije. Imajo pa tudi posebno oznako – rumeno piko, da se lažje najde na knjižnih policah. Nahrbtniki so ločeni po barvnih stopnjah. Nahrbtnik za najmlajše vsebuje še risalni blok, v katerega lahko otrok riše ali piše o svojih bralnih vtisih. Za starše je v nahrbtnike dodan seznam strokovne literature na temo disleksije.

Več: Čarobni nahrbtniki

Projekt družinskega branja Pripovedujem pravljice in pesmice v Knjižnici Črnomelj

Opis vsebine, ciljev in poteka projekta: V Knjižnici Črnomelj izvajajo projekt Pripovedujem pravljice in pesmice, s katerim omogočajo otrokom, da se tudi sami preizkusijo v pripovedovanju pravljic in pesmic knjižničarki. Projekt poteka v okviru projekta Bralni klub “Knjižni moljček”. S projektom želijo razviti bralno kulturo in dodatno spodbujati branje v družinskem krogu, ustvarjati boljšo samopodobo, pozitivne medčloveške odnose in vrednote, pozitiven odnos do branja in predstaviti knjižnico kot prostor srečevanje in druženja ob knjigi. Pripovedovanje je namenjeno otrokom od 3. do 7. leta in poteka od novembra do marca. Otroci se na ta način urijo v govornem izražanju, oblikovanju stavkov in tudi v premagovanju treme pred nastopom. Vsak otrok lahko pove največ pet pravljic ali pesmic. Pripovedovanje pospremi z ilustracijami iz knjige.

Več: Pripovedujem pravljice in pesmice

Preberi več

Dobreknjige.si je spletno orodje za promocijo branja in dobre literature, namenjeno vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj dobrega zase. Večkrat nagrajeno platformo s celovitimi in neodvisnimi priporočili dobrih knjig soustvarjamo v slovenskih splošnih knjižnicah v sodelovanju z literarno stroko in bralci. Več

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content