Zakaj je pomembno, da tudi odrasli razvijamo spretnost pisanja?

21. 1. 2021 | blog

mag. Estera Možina, Andragoški center Slovenije

Pisanje je življenjska spretnost, pravi Satya Brink, svetovalka v izobraževanju odraslih iz Kanade. Ni povezana le z delom, ljudje pogosto ocenjujejo naše učenje, naše vrednote, naše ideje in naš prispevek k družbi na podlagi našega pisanja. Ne glede na kariero ali poklic mora vsakdo pisati, da se lahko sporazumeva z drugimi, pa naj gre za prijazno elektronsko sporočilo, uradno poslovno sporočilo, poročilo, opravičilo za izostanek otroka v šoli, prošnjo za sprejem otroka v vrtec, prošnjo za delo, sporočilo za javnost ali sožalno pismo. Naše znanje pisanja določa, ali bomo od naslovnika prejeli želeni odziv. Učinkovitost našega pisnega sporazumevanja lahko vpliva na naše vsakdanje življenje in na naša pričakovanja. Torej ima lahko napačna pisna komunikacija resne posledice in neželene učinke.

Pisanje je osebno. Zastopa nas, ko smo odsotni v prostoru in času. Pisanje izraža, kdo smo, tudi ko se poslovimo s tega sveta. Omogoča, da je to, kar znamo, to, za kar si osebno prizadevamo, in da se bo naše delo ohranilo za prihodnje rodove. S pisanjem lahko sebi in drugim razjasnimo lastne ideje, hkrati pa ohranimo svoje osebne izkušnje in svoje spomine. Nihče drug tega ne more storiti namesto nas. Pisanje ni minljivo, je trajno. To je zapis o tem, kaj ste želeli sporočiti v določenem trenutku.

S pisanjem odrasli razvijamo različne sposobnosti. Če želimo dobro pisati, moramo organizirati svoje misli, razložiti svoje argumente, predstaviti dokaze in bralca pripeljati do skupnega zaključka. Pisanje nam omogoča, da se živo spominjamo preteklih dogodkov, opišemo neko posebno izkušnjo ali prodamo vizijo. Pri snovanju besedila uporabimo kritično misel, jasno izražanje in izbiro besed, pri čemer mislimo predvsem na bralca, ne samo nase. Pisanje izkorišča preoblikovalno moč zapisane besede: beseda lahko izboljša naše življenje in spremeni svet okoli nas. V našem času je predvsem od posameznika odvisno, kako bo izkoristil dar pisanja. Pri tem niti ni toliko pomembno, ali pišemo z računalnikom ali na roko, čeprav bi bilo pomembneje negovati prav slednje, saj nam pomaga ohranjati določene finomotorične spretnosti, poleg tega si napisano bolje zapomnimo, kot če besedilo tipkamo.

Pisanje lahko nenehno izboljšujemo tudi sami, saj je pisanje veščina, ki se je lahko naučimo tako kot katero koli drugo spretnost. Pri tem si med drugim lahko pomagamo s tem, da:

  • Beremo različne stvari. Branje raznolikega gradiva pomaga razširiti besednjak in nas seznanja z različnimi slogi izražanja. Če naletimo na neznano besedo, poiščemo njeno razlago. Človekov ustni besedni zaklad je običajno večji od pisnega, vendar lahko z novimi besedami, ki se jih naučimo pri pisanju, zmanjšamo vrzel med njima.
  • Več kot pišemo, lažje razvijemo prepoznaven osebni slog. Več kot bomo pisali, lažje in učinkovitejše bo postalo.
  • Vedno natančno preberemo, kar napišemo. Preden pošljemo drugim, vedno preberemo napisano. pri tem si pomagamo tako, da svoje delo preberemo na glas, saj bodo očitne številne pomanjkljivosti tako bolj vidne. Popravimo svoje črkovalne in slovnične napake. Preverimo ideje, strukturo stavkov in logični tok odstavkov. Vprašamo se, ali bodo naslovniki razumeli naše sporočilo in se odzvali tako, kot želimo? Bomo s svojim pisanjem zadovoljni, če ga bomo prebrali na primer veliko kasneje?
  • Upoštevajmo odzive in povratne informacije. Odzivi bralcev ponujajo dragocene lekcije za prihodnje pisanje. Njihova vprašanja nam lahko pokažejo, kje sporočilo ni bilo jasno. Zahvalimo se bralcem, ko nas citirajo, ponovijo naše sporočilo ali delijo naše pisanje z drugimi.

Pisanje je resno opravilo, ker ima močan vpliv. Vendar pa bi moralo biti tudi prijetno opravilo, čeprav se pisanja težko lotimo. Dovolimo si pri pisanju tudi uživati, uporabimo kanček humorja, igro besed, fotografije, ilustracije …. Pisne veščine bomo sčasoma osvojili same od sebe in čedalje lažje se bomo lahko izražali na ta način.

Glejte povezane prispevke:

Povezava do originalnega članka v angleškem jeziku: The importance of writing skills

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content