Starši smo prvi učitelji pismenosti svojih otrok

21. 1. 2021 | blog

mag. Estera Možina, Andragoški center Slovenije

V zadnjih dveh desetletjih smo se veliko naučili o tem, kako se otroci učijo jezika in kako postanejo pismeni. Spoznali smo, da je razvoj pismenosti neprekinjen proces, ki se dejansko začne ob rojstvu. Dandanes vemo tudi, da so starši prvi učitelji pismenosti svojih otrok. Čeprav si praktično vsi starši želijo, da njihovi otroci postanejo uspešni bralci in so uspešni v šoli, se vsi starši ne počutijo dovolj samozavestni ali ne vedo, kako otroke učiti pismenost oziroma kako biti učitelj pismenosti.

Kot izobraževalci moramo pomagati staršem, da bodo razumeli svojo ključno vlogo, ki jo imajo pri vzgoji otrok v uspešne bralce, in jih podpreti pri tem, da obogatijo svoje znanje o tem, kako lahko sami spodbudijo razvoj pismenosti svojih otrok. Poleg tega moramo pomagati staršem, da se začnejo zavedati, kako njihove preproste, vsakodnevne interakcije z otrokom dejansko pomenijo temelj otrokove pismenosti. Starše moramo spodbujati, da bodo svoje interakcije z otroki v domačem okolju videli kot naravne priložnosti za razvoj otrokovih in svojih jezikovnih spretnosti in odkrivanje pismenosti.

Izobraževalci pa mnogokrat pozabljamo, da so nekateri starši premalo vešči v spretnostih pismenosti in da jih to lahko ovira pri spodbujanju pismenosti pri otrocih. Želja, da bi bili svojim otrokom v kar največjo oporo pri razvoju pismenosti v družini in kasneje tudi v šoli, pa je večini staršev dovolj tehten razlog, da so se tudi sami pripravljeni učiti. Tudi če so iz različnih razlogov učenje in izobraževanje prej odklanjali. Pismenost je tudi temelj za učenje in delo v odrasli dobi in marsikaj lahko odrasli naredimo sami za ohranjanje in tudi razvijanje svoje pismenosti. Bolj pismeni smo, bolje lahko pomagamo svojim otrokom od prvih korakov v svet pismenosti do vstopa v šolo in tudi kasneje.

Otroci niso nikoli posebej dobro poslušali starejših od sebe, nikoli pa jih niso nehali posnemati.

(James Baldwin, ameriški pisatelj 1924-1987)

Pismenost v osnovi obsega vsaj tri spretnosti: pisanje, branje in govor, čeprav sodobni pogledi na pismenost vključujejo poleg navedenih vsaj še poslušanje, matematične in digitalne spretnosti. Izkušnje kažejo, da je odrasle enostavneje pridobiti za razvoj bralnih spretnosti kot pa recimo za urjenje pisanja. Mednarodna svetovalka v izobraževanju Kanadčanka Satya Brink je na platformi izobraževalcev odraslih EPALE pisala o tem, zakaj je pomembno, da tudi odrasli nenehno razvijamo spretnosti pisanja, branja in govorjenja.

Povzetke njenih razmišljanj o branju, pisanju in govoru, objavljenih januarja 2021, predstavljamo v posameznih nadaljnjih prispevkih:

DOGODKI

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content