Dialoško branje ob slikopisih in ugankah

Barbara Hanuš

Zelo primerni za učenje novih besed in za prve bralne korake so slikopisi.

Pri slikopisu sličice nadomeščajo nekatere besede in otrok, ki še ne bere, lahko sodeluje pri branju tako, da pove besede, ki jih prepozna na sličicah. Slikopisi spodbujajo govorni razvoj otrok in so dobra motivacija za učenje branja. Otrok postaja bralec, zamenjajo se vloge otroka in odraslega. Odrasli postanemo aktivni poslušalci, otroku pomagamo pri razumevanju besedil s postavljanjem vprašanj. Tako branje imenujemo dialoško. Tudi v večjezičnih družinah je dialoški pristop za spodbujanje govornega razvoja otrok zelo pomemben.

knjiga most med kulturami-1

iz knjige Anje Štefan Lešniki, lešniki (ilustrirala Jelka Reichman), Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000.

knjiga most med kulturami-1
knjiga most med kulturami-1
knjiga most med kulturami-1

V knjižnicah in knjigarnah najdemo  bogat izbor slikopisov in ugank slovenskih avtorjev. Ta dela bogatijo besedišče, z branjem in reševanjem ugank pa otroci razvijajo še logično mišljenje.

Bomo reševali uganke iz knjige Kdo nikoli ne miruje? (napisala Cvetka Sokolov, ilustrirala Ana Zavadlav) in spoznavali otrokov vsakdan v vrtcu ali pa bomo izbrali knjigo  Kdo dela to? (napisala Cvetka Sokolov, ilustrirala Tanja Komadina) in spoznavali poklice? Otrok mora pozorno poslušati, da najde rešitev. Ob ugankah raziskuje svoje okolje, uči se natančno opazovati, saj so rešitve narisane na ilustracijah. Iskanje je zabavno, otroku je v izziv. Ugank ne zastavljamo le mi otroku, ampak tudi otrok nam in vse to spodbuja njegovo zanimanje za knjige.

Otrok, ki ima bogat besedni zaklad, se bo lažje naučil brati, saj mu ob usvajanju tehnike branja ne bo potrebno razmišljati še o pomenu neznanih besed. Uganke otroku lahko zastavljamo kot dopolnjevanke, tako da besedo, ki se rima, pove sam. Tako vplivamo na njegovo slušno zaznavanje, ki poleg razvite grafomotorike, vidnega zaznavanja in bogatega besedišča vpliva na njegovo opismenjevanje.

Preberi več

prvič v knjižnici
Prvič v knjižnici

Otroke je smiselno vključiti v knjižnico čim prej, najkasneje pred vstopom v šolo. Splošne knjižnice zato spodbujajo družinski obisk knjižnice kar se da zgodaj, že v predbralnem obdobju. V ta namen pripravljajo raznovrstne in poučne programe za spodbujanje branja in bralne kulture vseh družinskih članov. Več

Priporočilni seznami knjig

Na dobro razvito bralno pismenost in bralno vzgojo vpliva tudi izbira kakovostnega bralnega gradiva. V strani boste našli nekaj virov s kakovostnimi knjigami za vas in vaše otroke.. Več

bralni seznami

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content