Umetnost je povsod okoli nas

8. 2. 2023 | blog

Alenka Štrukelj

Današnji kulturni praznik je odlična priložnost, da opozorimo na pomen, ki ga ima umetnost na naša življenja.

Umetnost je povsod okoli nas in z njo se srečujemo vsak dan, ne da bi sploh pomislili na to. Ne glede na to, ali na radiu slišimo svojo najljubšo pesem, preberemo kratko zgodbo v knjigi, se sprehodimo mimo spomenika lokalnega umetnika ali se peljemo mimo čudovite stenske poslikave, vse to izboljšuje naše vsakodnevne izkušnje, nas bogati in nam odpira meje našega sveta. Stik z različnimi kakovostnimi kulturnimi vsebinami in dejavnostmi nas bogati, omogoča nam pridobivanje novih izkušenj, spodbuja nas h kritičnemu pogledu na svet, k razpravi o drugačnosti, o predsodkih, zlasti pa nam omogoča spoznavanje sveta in odzivanje nanj z različnimi ‘jeziki’: besedo, sliko, gibom, zvokom, ritmom …

Umetnost je za človeka pomembna že od prvih dni. Raziskave kažejo, da ustvarjalne dejavnosti pomagajo razvijati zmogljivost možganov že v zgodnjem otroštvu, saj vključujejo vsa otrokova čutila in podpirajo razvoj kognitivnih, socialno-čustvenih in drugih življenjskih veščin. Tudi ko otroci napredujejo v osnovno šolo in še dlje, jim umetnost še naprej ponuja neskončno priložnosti za razvijanje možganov, mojstrstvo, ustvarjalnost in samospoštovanje.

Skozi lastno ustvarjalnost otroci izražajo, kako čutijo in razmišljajo o svetu, predstavlja jim način izražanja občutkov in idej, tudi če še ne poznajo besed, s katerimi bi jih ubesedili. Takšen način izražanja otrokom pomaga obvladovati stresne situacije, razvijati čut za lastno individualnost, samospoštovanje in hvaležnost.

Podobno se dogaja tudi, ko otrok vstopi v vlogo gledalca, bralca, obiskovalca razstav ipd. Kot v oddaji B-AIR: Kakovostna kulturno-umetnostna vzgoja – pomemben del otrokovega vsakdana poudarijo sogovornice, je “vsako srečanje otroka z umetnostjo posebno doživetje. Podobe ga vznemirjajo, pritegnejo ali odbijajo in v njem oblikujejo občutek za lepo, za umetnost. Vidi barve, sliši besede in melodije, posluša zgodbe. Gleda, doživlja čustva in jih predeluje v svoji prosti igri ali notranjem svetu. Ko sedi v temi dvorane, je v njem prav poseben občutek, ki ga odnese domov in ga vedno znova obuja v svojem spominu. V vsem tem je vrednost umetnosti za otroke in želeli bi si, da se z njo srečajo takoj, ko naredijo svoje prve korake. Tako bodo čez nekaj let zares zvesta in pozorna publika različnih zvrsti umetnosti, v njej bodo uživali, jo kritično sprejemali in vrednotili.”

Različne institucije v Sloveniji, vključno Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, Andragoškim centrom Slovenije, Centrom za poklicno izobraževanje ter Uradom RS za mladino, načrtno skrbimo za sodelovanje in partnersko povezovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov ter umetnikov. V sodelovanju s profesionalnimi kulturnimi ustanovami z vseh področij kulture razvijamo, spodbujamo razvoj in (so)financiramo kakovostne kulturno-vzgojne projekte, programe, dejavnosti in vsebine, s katerimi omogočamo otrokom in mladim, pa tudi odraslim sprejemanje (branje, gledanje, poslušanje …), pa tudi ukvarjanje z različnimi področji umetnosti, v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi lokalne skupnosti.

Obogatite sebi in otrokom današnji dan vsaj s kancem umetnosti in kulture ter obiščite dogodke v vaši okolici.

 

 

DOGODKI

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content