Programi za starše in otroke

Strokovnjaki, ki razvijajo različne oblike dela za spodbujanje družinske pismenosti, želijo pomagati staršem, da v družinsko življenje vnesejo več pismenosti in izboljšajo pismenost vseh družinskih članov.

Pri nas in drugod po svetu strokovnjaki različnih strok učijo starše, kako delati z otrokom doma za potrebe opismenjevanja in šolanja. V različne oblike sodelovanja s starši ste najpogosteje vključujejo učiteljice, vzgojiteljice ali knjižničarke, pa tudi številni drugi strokovnjaki.

V Sloveniji poznamo različne oblike t.i. programov družinske pismenosti, ki potekajo kot enkraten dogodek ali niz večkratnih srečanj. Srečanja se ponavadi udeležujejo starši in otroci skupaj.

Dobro je, da so strokovnjaki, ki organizirajo srečanje pozorni na naslednje:

  • da upoštevajo značilnosti skupine, s katero bodo delali.
  • da načrtujejo srečanja tako, da so dejavni vsi udeležence (otroci in odrasli).
  • da upoštevajo znanje, izkušnje in pričakovanja staršev.
  • da na srečanju za družinsko pismenost poskrbijo za vsebino in oblike dela, pri katerih bodo starši z lahkoto prepoznali uporabnost znanja in veščin.

»Otrok lahko skozi igro sproščeno utrjuje razumevanje osnovnih odnosov več-manj, veliko-majhno, blizu-daleč, ravno- okroglo. S tem ima veliko več možnosti, da bo kasneje, ko bo že šolar, veselo in sproščeno spoznaval svet matematike.«

Mag. Milena Košak Babuder, Pedagoška fakulteta Ljubljana.

»Otroka vključimo v vsakodnevne dejavnosti in probleme. Ko usvaja strategije reševanja, jih lahko prenese na matematično področje, kar mu omogoča lahak prehod od konkretnega sveta v svet abstrakcij … kjer je matematika. Zelo hitro in dobro strategije reševanja problemov prenese na matematično področje. Uči se obvladovanja postopka od začetka do konca.«

Mag. Marko Kalan, društvo Bravo, Ljubljana.

Rubrika še v pripravi. 

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si
Andragoški center Slovenije

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Slovenije

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo
© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Share This
Skip to content