Programi in dejavnosti za starše

O pomenu družinske pismenosti se v zadnjih letih veliko govori. Obstajajo različne oblike dela z otroki in starši s ciljem, da bi starši več pozornosti posvetili različnim oblikam pismenosti.

Delavnice za starše nastajajo v vrtcih in šolah, tudi knjižnice organizirajo različna srečanja, da bi spodbudili družinsko branje.

Vedno več muzejev in galerij organizira obiske posebej za družine oziroma različne delavnice, ki so namenjene izključno družinam. Z njimi si prizadevajo seznanjati družine s kulturno dediščino, zgodovino kraja in okolice, pomembnimi posamezniki in prispevati k večji razgledanosti vse družine. Dobra izkušnja z obiskom delavnice za starše naj bi bila spodbuda za nadaljnje obiske kulturnih ustanov.

Podatke o programih in dejavnostih v vašem kraju ali bližnji okolici lahko poiščete v zemljevidu družinske pismenosti.

»Vse se začne že v družini … Kakšen bralec bo postal otrok in kakšne bodo njegove bralne zmožnosti, je odvisno od njegovih sposobnosti in spretnosti ter od vpliva družinskega okolja in delovanja družinskih članov. Skupno branje in pripovedovanje otroku je priložnost, da smo skupaj z otrokom, da se imamo lepo … Otrok ob tem, ko mu ljubeči odrasli bere oz. pripoveduje, čuti ljubezen in nežnost. Gre za občutek ugodja. Branje in pripovedovanje je tudi priložnost za bogato komunikacijo.«

Irena Matko Lukan, Kako beremo z otrokom, v Branje za znanje in branje za zabavo, Priročnik za spodbujanje družinske pismenosti, str. 27.

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si
Andragoški center Slovenije

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Slovenije

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo
© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Share This
Skip to content