Za osnovnošolce (7–15 let)

Dejavnosti v družinah s šolarji so povezane s šolskimi obveznostmi otrok. Z različnimi dejavnostmi družinske pismenosti starši lahko pomagajo otroku pri opravljanju domačih nalog. Z leti šolanja vsebine postajajo zahtevnejše, učenje postane vzajemno, starši učijo otroke in otroci učijo starše. 

Cilj družinske pismenosti je, da otrok z lahkoto uporablja različne oblike pismenosti, da bi znal poiskati, razumeti in uporabiti informacije.

Možnosti, da skupaj z otrokom opravljamo različne dejavnosti, povezane s pismenostjo, npr. vadimo branje, vadimo poštevanko z igro spomin, naredimo družinsko drevo, si ogledamo zemljevid, preden se odpravimo na pot, se pogovarjamo o težkih vsebinah in skupaj iščemo informacije, ko načrtujemo dopust, so številne in raznovrstne.

Več ...
  • Če otrok potrebuje vaje za branje, se lahko dogovorimo z njim, da beremo izmenično, malo otrok, malo mi. To bo zanj zabavno, več bo lahko prebral, manj se bo utrudil, lahko bomo preverili, če razume prebrano.
  • Otroku lahko pomagamo pri učenju poštevanke z igro Spomin. Skupaj izdelamo pare kartonastih ploščic z zmnožkom (3 × 7 in 7 × 3) in rezultatom (21). Za celo poštevanko števil od 1 do 10 bomo potrebovali 50 parov ploščic, ker se zmnožki ponavljajo (3 × 7 in 7 × 3) in se lahko napišejo na isto ploščico. Med izdelavo si bo otrok zapomnil velik del poštevanke, med igro še preostali del. (Vaje za poštevanko obstajajo tudi na internetu.)
  • Skupaj z otrokom naredimo družinsko drevo. To je priložnost, da spozna družinsko zgodovino, raznolikost družinskih članov, dogodke, običaje.
  • Preden se odpravimo na pot, z otrokom pogledamo zemljevid (na internetu ali avtokarti), da se nauči pot načrtovati in si jo predstavljati.
  • Če se v družini pogovarjate o »težkih« vsebinah: ločitvi, bolezni, smrti, nasilju, si pomagajte z otroško literaturo o tem. Včasih se je lažje pogovarjati ob knjigi ali pa znajo pisatelji lepše povedati zgodbo.
  • Ko načrtujete dopust, naj tudi otrok sodeluje pri iskanju informacij o možnostih. Ob starših se bo naučil, kako biti pozoren na vrste informacij, kaj informacije vsebujejo (npr. kaj je in kaj ni vključeno v ceno), kako načrtovati stroške. Previdnost in kritičnost mu bosta pomagala tudi pri iskanju drugih informacij.
Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si
Andragoški center Slovenije

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Slovenije

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo
© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Share This
Skip to content