Naredimo sami

V vsakdanjem družinskem življenju je veliko dogodkov in dejavnosti, pri katerih so prisotni različni vidiki pismenosti. Veliko je možnosti za stik s tiskanim gradivom: časopisi, revijami, knjigami, pa tudi z informacijami na različnih medijih: pametnih telefonih, tablicah, računalnikih, televizorjih in različnih drugih računalniško vodenih pripomočkih. Med učenjem v domačem okolju ob pomoči staršev otrok spoznava, da je pismenost uporabna in koristna. Pri delu z otrokom se spomnite, da za uvajanje v pismenost izkoristimo vsakdanje situacije.

V domačem okolju je veliko priložnosti, da otroka seznanjamo z oblikami črk, vrstami pisave (velike in male tiskane črke), številkami in vsebino napisanega. Cilj družinske pismenosti je, da bi otrok z lahkoto uporabljal različne oblike pismenosti, da bi znal poiskati informacije, jih razumeti in uporabiti.

Več ...

Glasno branje televizijskega programa, navodil za uporabo zdravila, iskanje poti do starih staršev ali pravljične poti na zemljevidu otroku odpira nove svetove, saj spoznava, kaj vse se lahko zapiše ali nariše. Predšolskega otroka ali mlajšega šolarja lahko vključimo, tako da namesto nas kaj napiše ali nas opazuje in posluša, ko si kaj zapisujemo. Otrok bo spoznal, da na nakupovalnem listku beležimo samo besede za izdelke, ki jih nameravamo kupiti, če si zapisujemo podatke v telefon, pa ime in številko.

  • Otroku pokažemo in preberemo krajše besede, zapisane z velikimi črkami, v časopisu, na televiziji, preberemo kuharski recept. Tako bo postopoma prepoznaval uporabnost branja.
  • Poučevanje mlajših otrok je najučinkovitejše, če poteka v obliki igre. Tako je otroku blizu, saj je lahkotna in zabavna.
  • Pri vsakem učenju je treba upoštevati individualne razlike med otroki, zato je pomembno, da pri vsakem otroku upoštevamo njegove značilnosti.
  • Pomembno je, da otrok spozna knjižni jezik pred všolanjem. Če se družina pogovarja v narečju ali uporablja nek drug jezik, je treba otroku pojasniti, da se v knjigah in šolah uporablja knjižni jezik, da bi se lahko razumeli ljudje, ki govorijo različna narečja. Dobro poznavanje jezika je pomembno za uspešno opismenjevanje.
Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si
Andragoški center Slovenije

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Slovenije

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo
© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Share This
Skip to content