Za starše

Starši so otrokovi prvi učitelji. Od rojstva naprej ga učijo za življenje, tako da nanj prenašajo svoje znanje in spretnosti. Tudi če tega ne počnejo zavestno, jih otrok  posnema in se »sam« uči od njih. Učijo ga tudi o rabi pismenosti v vsakdanjem življenju družine. Če se v družini več bere in piše, otroci zelo zgodaj spoznajo, kaj je pismenost in kako se uporablja.

V današnjem času se za življenje pripravljamo doma in v šoli. Način življenja narekuje večjo rabo pismenosti kot kdajkoli prej. Na vsakem koraku se srečujemo z različnimi računalniškimi pripomočki. Uporabljamo jih lahko, če obvladamo veščine branja, pisanja in računanja, če znamo poiskati in uporabiti informacije.

Tisti otroci, ki so ob vstopu v vrtec in šolo manj uspešni bralci in govorci, bodo v vrtcih in šolah deležni tudi manj pohval in spodbud. Lahko se celo zgodi, da se začnejo izgubljati v začaranem krogu prepričanja, da je branje nekaj, kar ni zanje, ali pa oni niso za branje in knjige. Iz te pasti je zelo težko uiti, saj taka prepričanja velikokrat vodijo v razvoj nebralca, otroka, ki ima težave v šoli.

Dr. Meta Grosman, Z igro do pismenosti.

Več ...

Družinska pismenost je ena od oblik učenja v družini. Družinsko učenje nas pripravlja za življenje, ima dolgo tradicijo in je omogočilo prenos znanja, kulture in jezika iz roda v rod. Za uvajanje otroka v svet pismenosti si lahko pomagamo z lastnim znanjem in izkušnjami, vedno se lahko še česa novega naučimo.

Nekateri starši si več pomagajo s pismenostjo, z lahkoto preberejo obvestila, navodila za uporabo, poiščejo informacije na spletu, uporabljajo različne računalniško vodene stroje, izpolnjujejo obrazce, izračunajo stroške itn. So tudi starši, ki veščino manj uporabljajo, zaradi česar so manj spretni in njihovo obvladanje pismenosti včasih ne zadošča za poučevanje otrok. Razlogi so različni: šolanje so končali pred mnogimi leti in je šlo veliko pridobljenega znanja v pozabo, šolali so se po drugačnih šolskih programih ali v neki drugi državi itn. Posebno težko je staršem, ki so se šolali kratek čas, so iz drugačnega jezikovnega okolja in so se sami šolali v drugačnem jeziku. Ne glede na vse to pa za svoje otroke želijo več izobrazbe, kot jo imajo sami. Menijo, da več izobrazbe zagotavlja boljšo popotnico za življenje.

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si
Andragoški center Slovenije

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
Tel: 01 5842 560
E-mail: info@acs.si

Vzpostavitev spletne strani sta omogočili:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremljajte nas v družbenih omrežjih:

Andragoški center Slovenije

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo
© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Share This
Skip to content