Starši – prvi učitelji svojih otrok

Nobenega dvoma ni, da so starši prvi učitelji svojih otrok. Interakcije med starši in otroci, ki jih od rojstva otroka do predšolskih let, merimo v tisočih urah, so temelj za razvoj jezikovnih spretnosti in pismenosti otroka. Družine imajo ključno vlogo pri vzpostavljanju temeljev za učenje pismenosti pri mlajših otrocih, saj se ti postavljajo neprekinjeno od rojstva in temeljijo na tesnem čustvenem stiku med starši in otroki. Nemogoče je dovolj poudariti, kakšen pomen ima zgodnji razvoj pismenosti za otroka. Njegov uspeh – ne samo v šoli, temveč tudi kasneje v življenju, je odvisen od njegovih spretnosti branja, pisanja, govornih spretnosti ipd. Zgodnja otrokova leta so tako zelo pomembna pri razvoju pismenosti otrok. Zato bi si morali starši po svojih najboljših močeh prizadevati, ne samo da svojim otrokom že od prvih mesecev pomagajo razvijati te spretnosti, temveč da bi jih vse življenje razvijali  tudi sami. Jamstvo za uspeh otrok v šoli je pismenost, osveščenost in zgled staršev.

Vzgojna vloga staršev pri razvoju pismenosti svojega otroka kot “sajenje semen pismenosti”

Ker je razvoj pismenosti neprekinjen proces, ki se dejansko začne ob rojstvu, je vzgojna vloga staršev pri razvoju pismenosti svojega otroka kot “sajenje semen pismenosti”. Skoraj vsi starši želijo posaditi to seme, vendar mnogi niso prepričani kakšen je najboljši način za začetek. Podobno, mnogo staršev in skrbnikov izredno podcenjuje pomen svoje vloge pri zagotavljanju pomoči otrokom, da postanejo kompetentni uporabniki jezika. Veliko staršev predšolskih otrok pa se danes počuti tudi negotovih v vlogi vzgojiteljev svojih otrok – menijo, da ne zmorejo biti dovolj dobri učitelji in vzgojitelji svojih otrokom, dvomijo v svoje sposobnosti in iščejo zunanjo pomoč, čeprav bi z malo zaupanja in pomoči veliko lahko napravili sami.

Največ lahko za pismenost svojih otrok storijo starši sami in sicer tako, da ustvarijo ugodno učno okolje kar doma. Kako? Pomembno je, da veliko časa preživljajo s svojimi otroki. Pri tem ni toliko pomembna dolžina kot kakovost skupaj preživetega časa. V skupnem času se lahko igrate, berete, pišete, se učite pesmi, sestavljate kocke, ustvarjate z likovnimi pripomočki, čas preživljate v naravi. Starši se morajo zavedati, da je učenje pismenosti za večino otrok pravzaprav kombinacija pozornosti, čustvene povezanosti in komunikacije:

  • Pozornost otrok je značilno povezana z njihovimi sposobnostmi učenja. Razveseljivo je, da otrokom lahko pomagamo, da izboljšajo svoje sposobnosti pozornosti na primer z dvosmernimi pogovori, z branjem ustreznih pripovedk skupaj z njimi, s pogovorom o zgodbi iz pripovedk in s poslušanjem njihovih odzivov.
  • Otroci, ki s svojimi starši in družino razvijejo čustveno vez, se hitreje učijo novih informacij kot otroci, ki se počutijo nezaščiteni, ogroženi in negotovi.
  • Starši, ki se (veliko) pogovarjajo s svojimi otroki in jih tudi pozorno poslušajo, ko otroci govorijo, običajno vzgojijo otroke, ki običajno dosegajo dobre rezultate pri nalogah jezikovnih spretnostih in pri nalogah pismenosti v šoli. Branje pravljic je idealen način za vzpodbujanje in izboljšanje komunikacije.

Razveseljivo je, da lahko prav preko pravljic z otroki vzpostavimo interakcije, ki za otroke predstavljajo največjo priložnost za hkraten razvoj pozornosti, čustvene povezanosti in komunikacije. S tem razvijamo temelje za razvoj pismenosti.

Slovenija je precej bogata država po ponudbi različnih dejavnosti in izobraževalnih možnosti za starše in družine

V Sloveniji se zavedamo, da je potrebno pomagati staršem, da bodo razumeli svojo ključno vlogo, ki jo imajo pri  tem, da njihovi otroci postanejo uspešni bralci. Podpirati jih je treba pri tem, da bogatijo svoje znanje o tem, kako lahko spodbudijo razvoj pismenosti svojih otrok. Poleg tega moramo pomagati staršem, da zgradijo zavedanje o tem, kako njihove preproste, vsakodnevne interakcije z otrokom dejansko vzpostavljajo temelj za pismenost otroka. Staršem in različnim strokovnim delavcem, ki iščejo informacije in priporočila strokovnjakov v zvezi z razvojem pismenosti in jezikovnih zmožnosti svojih otrok je namenjena spletna stran družina.pismen.si.

Staršem so lahko v pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja o prijemih in spodbujanju otrok pri zgodnjem razvoju pismenosti programi družinske pismenosti, ki so povečini namenjeni staršem in otrokom. Svetovalno podporo nudijo šole in izobraževalne ustanove, šolske in splošne knjižnice, specializirane ustanove za pomoč otrokom in mladostnikom, večgeneracijski centri, različna društva in tudi usposobljeni posamezniki. Slovenija je precej bogata država po ponudbi različnih dejavnosti in izobraževalnih možnosti za starše in družine. Velik del ustanov, ki pripravljajo in razvijajo programe in dejavnosti v podporo učenja pismenosti v družini, je vključen v mrežo za spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture, ki načrtno bogati spletno stran družina.pismen.si.

 

 

 

Zakladnica
S klikom do pravljice
Kaj bomo danes skupaj brali?
Skupaj na družinski izlet
Gremo v knjižnico
Priročniki in didaktična gradiva

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Nacionalni mesec skupnega branja 2021
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content