Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma (27. septembra) bomo brali v gozdnih knjižnicah

11. 3. 2024 | blog

Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, številne turistične organizacije z različnimi dogodki in manifestacijami ozaveščajo o pomenu turizma in njegovem vplivu na družbene, kulturne, politične, okolijske in gospodarske vrednote po vsem svetu. Letošnja tema je »Turizem in mir«, kar gre v teh nemirnih časih razumeti kot poziv k miru po vsem svetu.

Letošnji dan turizma bo Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, Andragoškim centrom Slovenije in Gozdarsko knjižnico (Gozdarski inštitut Slovenije) obeležil s povabilom k branju v gozdu. S tem bomo spodbujali bralno kulturo v Sloveniji in se vključili tudi v Nacionalni mesec skupnega branja, v katerem bo letos osrednja tema branje v javnem prostoru (več: https://nmsb.pismen.si).

Gozd je učilna. Drevesa so čudesa našega sveta. Vsako posebej nas zna nagovoriti. Zato nas vabi, da mu prisluhnemo. Vstopimo v dvorano skrivnosti dreves s knjigo in besedo.

Društva, skupine in institucije vabimo, da v petek, 27. septembra 2024, ob 17. uri v najbližjem gozdu, npr. ob učni oziroma tematski poti, organizirajo z branjem povezan dogodek. To je lahko postavitev gozdne knjižnice, javno branje literature v gozdu, pripovedovalski večer, predstavitve knjig, pravljice za otroke ali kaj podobnega. Morda organizirano obiščete gozdno knjižnico izven svojega kraja.

Pri organizaciji dogodkov se lahko povežete z lokalnimi vrtci, šolami, domovi za starejše, medgeneracijskimi centri, VDC centri, splošnimi knjižnicami ter založbami, občinami in drugimi zainteresiranimi posamezniki. Svoj dogodek vpišite na posebni spletni strani Turistične zveze Slovenije https://forms.gle/y4hGtx5a6uJt7NFi7, da ga bomo lahko promovirali tudi v širši javnosti.

Namen in cilji projekta:

  • ozaveščanje o pomenu branja za življenje posameznikov in družbe (branje je osnova vseh pismenosti),

  • spodbujanje bralne kulture in branja za užitek, druženje ob knjigi in s knjigo v javnem prostoru,

  • branje knjig v gozdu še posebej blagodejno vpliva na naš duševni in čustveni razvoj,

  • opozarjanje na pomen gozda kot pomembnega vira obnovljivih virov energije in surovin ter njegovega blagodejnega vpliva na celotno okolje in prebivalstvo,

  • seznanitev javnosti z različnimi (inovativnimi) možnostmi, ki jih ponuja turizem pri nas,

  • sodelovanje in povezovanje institucij, skupin in posameznikov pri razvoju podeželja, turizma oz. gospodarstva.

Osrednji dogodek ob svetovnem dnevu turizma v Sloveniji bo v petek, 27. septembra 2024, ob 17. uri v Zeliščarskem centru JV Slovenije v Škocjanu, kjer je postavljena prva gozdna knjižnica v Sloveniji

Vabljeni k sodelovanju!

Dodatne informacije: Jože Prah, joze.prah@amis.net 041 657 560

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content