Projekti in bralna srečanja

Projekti in bralna srečanja

1. Projekt Medgeneracijsko branje mladinskih knjig

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS od šolskega leta 2014/2015 izvaja projekt Medgeneracijsko branje mladinskih knjig (kratko: MG branje). Z njim ob branju mladinskih knjig povezujejo skupine mladih bralcev tretjega triletja osnovnih šol in srednjih šol ter odrasle bralce na isti šoli, v bližnji splošni knjižnici, v domačem kraju ipd. Sčasoma so se začeli priključevati tudi mlajši bralci, kar so organizatorji delno povzročili s ponudbo knjig (iz zbirke slikanice za prvošolce Bralne značke, darovi slovenskih založb), v veliki meri pa je to povzročila pandemija covida-19, ko so bralci sodelovali v bralnih srečanjih na daljavo, od doma, kjer so se vključevali tudi mlajši otroci in starši (projekt se je tako okrepil z družinskim branjem).

Zadnji dve šolski leti v projektu sodelujejo zelo različne medgeneracijske skupine:
• različno stari mladi bralci iz osnovnih šol berejo s svojimi učitelji, starši, starimi starši, odraslimi bralci v svojem kraju,
• različno starih mladi bralci (učenci prvega triletja se srečujejo z učenci drugega in tretjega triletja),
• učenke in učenci berejo mlajšim otrokom v vrtcu,
• učenke in učenci berejo starejšim, tudi posameznikom v domovih za starejše, pripravijo jim literarno srečanje v domu starejših,
• v šolah s prilagojenim učnim programom berejo vsi učenci s podporo svojih učiteljic in delno tudi staršev, ponekod tudi skoraj skozi vse šolsko leto (in branje intenzivno povezujejo z drugimi dejavnostmi),
• na daljavo se o prebranih knjigah pogovarjajo mladi bralci dveh različnih šol (npr. iz Slovenije in Hrvaške).

Projekt MG branje poteka ob knjigah iz zbirke »Zlata bralka, zlati bralec« Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS in iz projekta »Rastem s knjigo« Javne agencije za knjigo RS, v zadnjih letih pa tudi ob knjigah, ki jih darujejo slovenske založbe. Bralci lahko izbirajo knjige tudi po svojih željah in zanimanjih ali jih poiščejo v Priporočilnici Bralne značke. V teh primerih si izvode knjig priskrbijo sami (jih imajo doma, si jih izposodijo v lokalni knjižnici, med seboj …).

Kontakt: Tilka Jamnik (tilka.jamnik@bralnaznacka.si)
Spletna stran: https://www.bralnaznacka.si/sl/medgeneracijsko-branje/

 

2. Modro brati in kramljati – bralna srečanja za vse generacije

V okviru Mestne knjižnice Kranj deluje 22 bralnih skupin, ki pokrivajo področje Mestne občine Kranj in Gorenjske. Vodi jih 26 usposobljenih prostovoljcev in strokovnih delavcev knjižnice. Bralna srečanja so organizirana v domovih za starejše občane (Kranj, Preddvor, Naklo), v MKK – Globus in njenih krajevnih knjižnicah (Preddvor, Jezersko, Stražišče, Šenčur, Naklo), v krajevni skupnosti Golnik, v oskrbovanih stanovanjih v Kranju, v Centru Korak Kranj in v Društvu Barka v Zbiljah. Nekatere skupine so namenjene izključno upokojencem, spet druge vključujejo člane različnih starostnih skupin.

Bralna srečanja so namenjena dvigu bralne kulture, ohranjanju lokalne kulturne dediščine, pridobivanju in ohranjanju kompetenc ter socializaciji udeležencev. Temeljijo na razvijanju bralne kulture, spodbujanju zanimanja za slovensko in prevodno leposlovje in pogovora o njem, razvijanju kritičnega vrednotenja prebranih del, izmenjavi izkušenj pri razvijanju bralne kulture, kreativnem pisanju, spodbujanju zanimanja za novosti na knjižnem trgu in medgeneracijskem sodelovanju. Z organizacijo mreže bralnih skupin želijo opozoriti, kako pomembna je bralna pismenost v vseh življenjskih obdobjih, da je branje koristno, da nudi užitek in da vključevanje v bralno skupino pomeni nenadomestljivo druženje in socializacijo.

Kontakt: Damjana Mustar (damjana.mustar@mkk.si)
Spletna stran: Modro brati in kramljati

 

3. Delavnica pripovedovanja za starejše v okviru Knjižničnega cikla UTŽO v Mariborski knjižnici

Za udeležence Knjižničnega cikla Univerza TŽO so v Mariborski knjižnici organizirali deset delavnic pripovedovanja, ki ji je vodila Metka Damjan, gledališka lektorica. Starejši uporabniki so se seznanili z različnimi vidiki in veščinami pripovedovanja (pot od prvega srečanja z besedilom, od tihega branja do govorne realizacije), povabili so jih tudi k nastopu na dogodku v okviru 22. Pravljičnega dne. Projekt nadaljujejo v obliki študijskega krožka Beri in pripoveduj in tako spodbujajo branje, negovanje ljudskega slovstva in medgeneracijsko povezovanje ter aktivno vključevanje uporabnikov.

Kontakt: Nataša Konec (natasa.konec@mb.sik.si)
Spletna stran: https://www.mb.sik.si/starejsi.html

 

4. Družinski bralni klub v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

Družinski bralni klub je namenjen popotnikom na potovanju med knjigami. Odpravo sestavljajo stari starši, starši in otroci, ki na potepu, polnem dogodivščin in novih odkritij, predvsem pa veselih uric, krepijo medsebojne vezi. Družinsko branje razvija, izboljšuje in poglablja vse običajne spretnosti pismenosti: poslušanje, razumevanje, bogati besedni zaklad, pri otrocih spodbuja samoizražanje, ustvarjalno razmišljanje, koncentracijo, empatijo, bogati domišljijo, sprošča telo in pomirja um. Vse to so sposobnosti, ki nam koristijo pozneje v življenju. Zakaj jih ne bi pridobili že kar doma?

Potovanje začenjajo 23. aprila, na svetovni dan knjige, končujejo pa 30. septembra, ko je zadnji dan za oddajo ovojnice z izpolnjenimi nalogami. V tednu otroka (v začetku oktobra) sledi zaključek, na katerem v prijetnem druženju prisluhnejo popotniškim dogodivščinam udeležencev.

Člani družinskega bralnega kluba se na potovanje odpravijo tako, da v knjižnici poiščejo knjižne police z napisom Družinski bralni klub, kjer najdejo “potepuške knjige” in se z njimi odpravili na potep, na priloženih listih pa bodo izvedeli, kakšne aktivnosti morajo opraviti z izbranimi knjigami.

Primeri dejavnosti:
•    Stari starši, starši, se še spomnite, katera je bila NAJ knjiga vašega otroštva? Ali ste se kdaj vprašali, kaj bi bilo, če …? Ustvarite svoj, čisto drugačen konec zgodbe.
•    Kaj bi pripravili knjižnemu junaku za večerjo, če bi vas obiskal?
•    Radi listate revije, prebirate članke, rešujete uganke, se igrate igre? Ali ste že kdaj pokukali v našo knjižno omaro z revijami? Vabimo vas, da to naredite sedaj.
•    Predstavite se nam še malce drugače in rešite dodatne zabavne naloge, ki se skrivajo v ovojnici.

Kontakt: Helena Brulc (helena.brulc@kmj.si)
Spletna stran: https://www.nm.sik.si/si/mladina/druzinski-bralni-klub/

 

5. Bralno-literarna pogovarjalnica v okviru programov vseživljenjskega učenja Modre fakultete (za starejše od 60 let)

V Bralno-literarni pogovarjalnici udeleženci razvijajo veščino pogovarjanja o knjigah in branju, krepijo bralno kondicijo in se urijo v opazovanju in artikuliranju lastnih bralnih doživetij, pa tudi v različnih oblikah skupinskega branja. Skozi interpretacijo prebranega odpirajo možnost pogovora o številnih osebno-življenjskih temah, sodelujoči pa lahko širše spoznavajo tudi področje raziskovanja branja. V središču pozornosti je posameznikova bralna izkušnja in ne literarno-teoretski pristopi. Branje udeležence zanima tudi kot telesna in čustvena, ne le kot kognitivna praksa.

Bralno-literarno pogovarjalnico vodi doc. dr. Ana Vogrinčič Čepič, ki predava na Oddelku za sociologijo in na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete. Po izobrazbi je komparativistka in novinarka z magisterijem iz angleške književnosti in doktoratom iz antropologije vsakdanjega življenja. Raziskovalno se je iz družbene in kulturne zgodovine knjige in branja usmerila v preučevanje sodobnih bralnih praks. Zanimata jo predvsem vloga in prisotnost branja v vsakdanjem življenju in to, kako osebne in družbene okoliščine na različnih ravneh spreminjajo bralno vedenje, zadnje čase pa vse bolj tudi pedagogika branja za užitek. Na Vodnikovi domačiji več let vodi individualne bralne intervjuje.

Bralno-literarna pogovarjalnica je brezplačna in poteka enkrat tedensko po dve uri ali dvakrat mesečno po tri ure (po dogovoru) na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2.

Kontakt: modrafakulteta@uni-lj.si
Spletna stran: https://www.uni-lj.si/alumni/modra_fakulteta/

 

6. Medgeneracijsko branje na Gimnaziji Bežigrad

Na Gimnaziji Bežigrad pripravljajo medgeneracijsko branje že od leta 2014. V skupini sodelujejo: dijaki, zaposleni, zunanji člani iz lokalne skupnosti (upokojenci). V skupini so pretežno ženske, zato so vsakega moškega udeleženca posebej vesele. Srečanja potekajo dopoldne, načeloma po eno šolsko uro mesečno v šolski knjižnici. Spodbujajo k branju svetovne, ne le slovenske, književnosti in različnih žanrov. Najbolje se je izkazalo, če vsaka starostna skupina udeležencev izmenjaje predlaga naslove.

Dosedanji izbor knjig najdete na seznamu vseh skupaj prebranih knjig.

Kontakt: mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije (Savina.Zwitter@gimb.org)
Spletna stran: /

 

7. Glasno branje za starejše z Lado Zei

Glasno branje odkriva vse več odraslih in starejših. Glasno lahko bereš sam, a je bolj zabavno v skupini. Glasno branje nas bogati in zdravi, ohranja jezik, zbuja domišljijo, krepi samozaupanje, prevetri možgane, nas spravlja v dobro voljo in zariše široke nasmehe. Za glasnobralsko srečanje na Vodnikovi domačiji v Ljubljani pripravite dogovorjeno knjigo ali revijo, iz katere boste prebrali kakšen odstavek ali dva, ter očala za branje.
Vabimo, da se pridružite uri veselega druženja z Lado Zei!

Kontakt: Tina Popovič (tina.popovic@divjamisel.org)
Spletna stran: https://www.facebook.com/VodnikovaDomacijaSiska/ ; https://www.mestoliterature.si/

 

 

Preberi več

DOGODKI

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content