Organizacije za spodbujanje branja

Organizacije za spodbujanje branja

 

 

V pregledu priporočil za medgeneracijsko branje ste poleg splošnih knjižnic (več informacij o bogati ponudbi in različnih projektih knjižnic po vsej Sloveniji najdete na portalu Združenja splošnih knjižnic Slovenije) že spoznali nekatere organizacije, ki skrbijo za spodbujanje branja. V nadaljevanju predstavljamo še nekaj pomembnih organizacij.

 

1. Javna agencija za knjigo RS (JAK)

JAK prek javnih razpisov za posamezna področja delovanja (1. knjižna in revijalna produkcija s področja leposlovja in humanistike, 2. literarne prireditve in razvijanje bralne kulture, 4. mednarodna promocija slovenskega leposlovja in humanistike) in s pomočjo strokovnih komisij vsako leto:
• spodbuja izdajanje kakovostnih knjig in revij s področij leposlovja in znanosti,
• promovira slovenske knjige in avtorje v Sloveniji in tujini,
• spodbuja razvoj projektov in programov bralne kulture, literarnih prireditev,
• spodbuja razvoj knjigarniške mreže ter izvajanje bralnih in literarnih projektov v knjigarnah,
• podpira projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige,
• izvaja knjižnično nadomestilo,
• se povezuje z mednarodnimi institucijami s področja knjige in organizira nacionalne predstavitve na mednarodnih knjižnih sejmih (Leipzig, Bologna, Frankfurt idr.),
• spodbuja informatizacijo na področju knjige idr.

Na področju bralne kulture si JAK prizadeva:
• razvijati in sofinancirati bralno kulturo pri različnih ciljnih skupinah in medgeneracijsko povezovanje,
• oblikovati vseživljenjske bralne navade vseh prebivalcev Slovenije in v zamejstvu,
• sofinancirati in zagotavljati visoko kakovostne in dostopne literarne prireditve, ki promovirajo slovenske avtorje in njihovo ustvarjalnost doma in v tujini,
• spodbujati kupovanje knjig,
• sodelovati z vladnimi in nevladnimi organizacijami, se povezovati in tudi samostojno izvajati javne kampanje in nacionalne projekte za spodbujanje bralne kulture in promocijo knjige (Rastem s knjigo, Pot knjige idr.).

Kontakt: Tjaša Urankar (tjasa.urankar@jakrs.si)
Spletna stran: https://www.jakrs.si/bralna-kultura

 

2. Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.
Bralna značka se najbolj množično dogaja na osnovnih šolah v Sloveniji, v tovrstno branje se vključuje okrog 70 odstotkov osnovnošolcev. V zadnjih petindvajsetih letih se po slovenskih vrtcih in splošnih knjižnicah zelo širi predšolska bralna značka, ki spodbuja predvsem starše, da berejo svojim otrokom v predšolskem obdobju. Bralna značka v srednjih šolah pa običajno deluje v obliki bralnih klubov. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem zdomskem/izseljenskem prostoru. Najnovejši nacionalni program predstavlja program Medgeneracijskega branja, ki v slovenskem kulturnem prostoru živi v različnih oblikah in spodbuja povezovanje in sodelovanje različnih generacij ob branju. Ocenjujemo, da v vseh programih vsako leto sodeluje okrog 140.000 bralcev. Samo v osnovnošolskih programih jih vodi več kot 7.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev). Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, srečanja s književniki in drugimi ustvarjalci, povezanimi s knjigo, branjem, sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih ipd.

Kontakt: info@bralnaznacka.si
Spletna stran: https://www.bralnaznacka.si/

 

3. Bralno društvo Slovenije (BDS)

Člani BDS delujejo na področju širjenja bralne kulture vseh starostnih skupin in izobraževanja v tej smeri. Najpomembnejša dejavnost pri tem je vsakoletno posvetovanje ob mednarodnem dnevu pismenosti, 8. septembru.

Dejavnosti društva, njegove programske usmeritve, naloge in cilji so:
• širjenje spoznanj in razvijanje zavesti o pomenu pismenosti med vsemi ljudmi,
• širjenje in razvijanje bralne zmožnosti;
• pospeševanje raziskovalne dejavnost na področju branja,
• izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja branja,
• razvijanje bralne kulture,
• mednarodno uveljavljanje slovenske teoretične misli in raziskovalne dejavnosti na področju teorije in prakse branja,
• izmenjava izkušenj o branju med strokovnjaki različnih strok,
• razvijanje motivacijskih načinov in sredstev za spodbujanje branja,
• skrb za uveljavljanje in uresničevanje strokovnih spoznanj v praksi.

Kontakt: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com
Spletna stran: https://bralno-drustvo.si/

 

4. Slovenska sekcija IBBY

Slovenska sekcija IBBY je združenje slovenskih avtorjev (književnih in likovnih ustvarjalcev ter prevajalcev) mladinske književnosti in njihovih stanovskih združenj, strokovnjakov s področja mladinske književnosti, knjižnic, založnikov, knjižničarjev in vseh drugih, ki književnost posredujejo mladim. Dejavnosti Slovenske sekcije IBBY:
• spodbuja razvoj kakovostne slovenske mladinske književnosti in ilustracije;
• spodbuja zanimanje mladih za knjigo in razvijanja njihove bralne kulture;
• spodbuja prevajanje tuje mladinske književnosti, še posebno tiste, katere kakovost je potrjena z mednarodnimi priznanji;
• uveljavlja slovensko mladinsko književnost in slovensko ilustracijo v svetu;
• si prizadeva za mednarodno uveljavljanje slovenske teoretične misli in strokovne raziskovalne dejavnosti s področja mladinske književnosti in ilustracije;
• se vključuje v dejavnosti IBBY in drugih nacionalnih sekcij IBBY;
• spodbuja vključevanja slovenskih ustvarjalcev, založnikov, knjižničarjev in drugih subjektov v druge oblike mednarodnih izmenjav na področju mladinske književnosti in ilustracije.

Kontakt: ibby.slovenia@gmail.com
Spletna stran: https://www.ibby.si/

 

Preberi več

DOGODKI

Knjižnica pod krošnjami 2024

15. junija 2024 - 25. septembra 2024

Kinobalonov poletni filmski program 2024

28. junija 2024 - 21. avgusta 2024

Poletne delavnice Pravljičnega studia

1. julija 2024 - 5. julija 2024

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content