Kdo lahko pomaga?

Starši so ponavadi najboljša pomoč in opora otroku, ki se znajde v zagati zaradi težav z učenjem branja in pisanja. Vendar pa se lahko zgodi, še posebej v primeru ko gre za bolezen, motnjo v razvoju ali če je otroku potrebna učna pomoč, ki presega zmožnosti staršev, da celotna družina potrebuje strokovno pomoč in podporo. V tem primeru imamo v Sloveniji dobro razvito mrežo institucij, ki bodo staršem in njihovemu otroku v pomoč pri premagovanju ovir, pred katerimi se je znašel.

Društvo Bravo

Društvo Bravo se ukvarja s pomočjo otrokom, njhovim staršem ter strokovnim delavcem VIZ pri učnih težavah otrok z bralno-napisovalnimi težavami (disleksija, diskgrafija, diskalkulija), motnjami pozornosti, govornimi težavami, težavami z motoriko, slušnim procesiranjem in procesiranjem neverbalne komunikacije. Na njihovi spletni strani boste našli številne strokovne prispevke in gradiva za učence, starše in strokovne delavce, pa tudi mnogo osebnih zgodb, ki vam bodo pomagale spoznati, da v svoji stiski niste sami.

logo-strokovni center za avtizem

Strokovni center za avtizem

Strokovni center za avtizem osebe z avtizmom, njihove starše in strokovne delavce informira o aktualnih dogajanjih in novostih na področju zakonodaje, strokovnih praks, dostopa do storitev ipd. s področja avtizma. Organizirajo izobraževanja za starše otrok in mladostnikov z avtizmom, za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov ter ustanov iz področja zdravstva in sociale. S povezovanjem z izvajalci storitev iz različnih resorjev (šolstvo, zdravstvo, sociala, nevladne organizacije) pa staršem otrok in mladostnikov ter osebam z avtizmom omogočajo hitrejši in celovit dostop do informacij o storitvah.

logo-Center-MOTUS

Center Motus

Center Motus je zasebna ustanova, ki v središče svojega strokovnega dela postavlja posameznika (otroka, mladostnika ali odraslega) in mu pomaga pri razreševanju njegovih stisk in vsakodnevnih izzivov. Omogočajo individualno specialno-pedagoško, psihološko in logopedsko obravnavo ter svetovanje na področju učenja, učnih težav, vzgoje …

logo_zavod RISA

Zavod RISA

Zavod RISA je center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, ki je nastal iz potrebe, vsem ljudem, tudi tistim, ki težko berejo, omogočiti dostop do informacij v obliki lahkega branja. Skrbi za to, da ljudem, ki težje berejo, se težje učijo, ne poznajo dobro jezika, jih omejujejo starostne težave, pomagajo dobiti informacije iz knjig in množičnih medijev v obliki, ki jo lažje berejo in razumejo .

Zakladnica
S klikom do pravljice
Kaj bomo danes skupaj brali?
Skupaj na družinski izlet
Gremo v knjižnico
Priročniki in didaktična gradiva

DOGODKI

Moja bralna soba

7. julija 2021 - 30. septembra 2021

Tedni vseživljenjskega učenja

6. septembra 2021 - 10. oktobra 2021

Nacionalni mesec skupnega branja 2021

8. septembra 2021 - 10. oktobra 2021

#športajmoinberimo

10. septembra 2021 - 30. septembra 2021

Projekt Medgeneracijsko branje letos že osmič

17. septembra 2021 - 25. junija 2022

EUNIC Reads – EUNIC bere

20. septembra 2021 - 26. septembra 2021

ABC bralne pismenosti III – strokovno srečanje

4. oktobra 2021 - 8. oktobra 2021

Rastem s knjigo

2. novembra 2021 - 25. junija 2022

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Nacionalni mesec skupnega branja 2021
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content