Kdo lahko pomaga?

Starši so ponavadi najboljša pomoč in opora otroku, ki se znajde v zagati zaradi težav z učenjem branja in pisanja. Vendar pa se lahko zgodi, še posebno kadar gre za bolezen, motnjo v razvoju ali če je otroku potrebna učna pomoč, ki presega zmožnosti staršev, da celotna družina potrebuje strokovno pomoč in podporo. V tem primeru imamo v Sloveniji dobro razvito mrežo institucij, ki bodo staršem in njihovemu otroku v pomoč pri premagovanju ovir, pred katerimi so se znašli.

Društvo Bravo

Društvo Bravo se ukvarja s pomočjo otrokom, njhovim staršem ter strokovnim delavcem VIZ pri učnih težavah otrok z bralno-napisovalnimi težavami (disleksija, diskgrafija, diskalkulija), motnjami pozornosti, govornimi težavami, težavami z motoriko, slušnim procesiranjem in procesiranjem neverbalne komunikacije. Na njihovi spletni strani najdemo številne strokovne prispevke in gradiva za učence, starše in strokovne delavce, pa tudi mnogo osebnih zgodb, ki nam pomagajo spoznati, da v svoji stiski niste sami.

logo-strokovni center za avtizem

Strokovni center za avtizem

Strokovni center za avtizem osebe z avtizmom, njihove starše in strokovne delavce informira o aktualnih dogajanjih in novostih na področju zakonodaje, strokovnih praks, dostopa do storitev ipd. s področja avtizma. Organizirajo izobraževanja za starše otrok in mladostnikov z avtizmom, za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov ter ustanov s področja zdravstva in sociale. S povezovanjem z izvajalci storitev iz različnih resorjev (šolstvo, zdravstvo, sociala, nevladne organizacije) pa staršem otrok in mladostnikov ter osebam z avtizmom omogočajo hitrejši in celovit dostop do informacij o storitvah.

logo-Center-MOTUS

Center Motus

Center Motus je zasebna ustanova, ki v središče svojega strokovnega dela postavlja posameznika (otroka, mladostnika ali odraslega) in mu pomaga pri razreševanju njegovih stisk in vsakodnevnih izzivov. Omogoča individualno specialno-pedagoško, psihološko in logopedsko obravnavo ter svetovanje na področju učenja, učnih težav, vzgoje …

logo_zavod RISA

Zavod RISA

Zavod RISA je center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, ki je nastal iz potrebe vsem ljudem, tudi tistim, ki težko berejo, omogočiti dostop do informacij v obliki lahkega branja. Skrbi za to, da ljudem, ki težje berejo, se težje učijo, ne poznajo dobro jezika, jih omejujejo starostne težave, pomagajo dobiti informacije iz knjig in množičnih medijev v obliki, ki jo lažje berejo in razumejo .

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content