Kako lahko pridem do knjig, če ne morem v knjižnico

Tudi v času, ko so knjigarne in knjižnice zaprte, lahko dostopamo do gradiva – na daljavo.

Preverite, kako lahko brezplačno dostopate do knjig in drugih gradiv tudi v tem primeru.

 

Bibliobus

Knjižnične zbirke v bolj oddaljene kraje, kjer ni krajevnih knjižnic, in prebivalcem, ki težko pridejo do knjižnic, pripeljejo bibliobusi. Aktivnih je 13 potujočih knjižnic.

Potujoče knjižnice svojo dejavnost z avtobusi ali kombiji opravljajo na območju knjižnic v Novem mestu, Novi Gorici, Kopru, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Ptuju, Postojni, Ajdovščini, Tržiču, Tolminu, Domžalah in Kamniku, skupaj na 719 postajališčih v 585 krajih. Potujoče knjižnice omogočajo dostopnost knjig in informacij tudi ranljivim skupinam prebivalcev, saj se ustavljajo v različnih varstveno-delovnih centrih in domovih starejših. Imajo socialno in družabno vlogo, z obiski rojakov v zamejstvu pa so tudi  pomemben dejavnik povezovanja Slovencev v enotni kulturni prostor. Tako se npr. Potujoča knjižnica Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota ustavlja tudi v romskem naselju Pušča, vozi po »Madžarski progi« po narodnostno mešanem območju, po »Porabski progi« pa pelje tudi čez mejo, v Porabje, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti. Prav tako potujoča knjižnica Goriške knjižnice Franceta Bevka obišče kraje na italijanski strani meje, Potujoča knjižnica Koper pa kraje na Tržaškem in v hrvaški Istri, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti.

 

Knjižnica na dom

Tisti člani, ki zaradi dolgotrajne bolezni, onemoglosti ali invalidnosti knjižnice ne morejo obiskovati, se lahko dogovorijo z lokalno knjižnico, da jim pripeljejo knjige na dom.

V domovih starejših občanov knjižničarji poleg glasnega branja organizirajo različne bralne klube, pa tudi računalniške tečaje za uporabo različne programske opreme.

V sodelovanju s socialnimi in zdravstvenimi ustanovami, pa tudi s kulturnimi društvi in drugimi, knjižnice del svojih zbirk začasno postavijo v okolja, kjer ni druge knjižnične dejavnosti, npr. v domovih starejših občanov, v varstveno-delovnih centrih, v bolnišnicah, materinskih domovih, pa tudi v kulturnih društvih v bolj oddaljenih krajih. Knjižnice skrbijo za aktualnost zbirk, ki jih v rednih intervalih zamenjajo.

 

Knjigobežnice

Knjigobežnice so nekakšne majhne žive knjižnice v obliki majhnih hišk, ki jih najdemo povsod po Sloveniji. Delujejo na principu proste izmenjave knjig. Kdor vzame knjigo iz knjigobežnice, v zameno zanjo podari svojo, ni pa nujno. Tako je raznoliko branje različnim generacijam dostopno tudi zunaj knjižnice in to brez članarine ali drugih obveznosti. Knjige, ki jih doma ne potrebujemo več, lahko prinesemo v knjigobežnico in jih tako ponovno vrnemo med ljudi.

 

Biblos

Člani knjižnic si lahko brezplačno izposojajo tudi elektronske knjige prek portala Biblos. Za branje elektronskih knjig potrebujete e-bralnik, računalnik, tablico, lahko pa jih berete tudi prek aplikacije na pametnem telefonu.

 

Audibook

Članstvo v eni od slovenskih splošnih knjižnic pa vam omogoča tudi izposojo zvočnih knjig. Lahko si jih izposoditev prek portala Audibook. Zvočne knjige, ki ji ponujajo za izposojo, so namenjene vsem starostnim skupinam. Pogoj za izposojo je urejeno članstvo v knjižnici ter naložena aplikacija Audibook na osebnem mobilnem telefonu, ki je brezplačno dostopna za Android in Apple telefone.

Vir: portal splošnih knjižnic Slovenije

DOGODKI

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content