Izšlo je: Slovenščina v vrtcu – poučevanje in učenje jezika v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji

7. 12. 2023 | blog

Slovenski raziskovalni inštitut je pred kratkim izdal znanstveno monografijo avtoric dr. Barbare Baloh in dr. Maje Melinc Mlekuž Slovenščina v vrtcu: poučevanje in učenje jezika v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Publikacijo sestavlja pet obsežnejših poglavij s podpoglavji, ki vsebinsko opredeljujejo didaktiko slovenščine v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji, od poslanstva, specifike in pričakovanj predšolskega izobraževanja do izzivov seznanjanja s slovenščino, učenja/poučevanja slovenščine, dvo-/večjezičnega razvoja otrok ter poznavanja širšega družbenega konteksta Slovencev v Italiji.

Namen monografije je sintetiziranje dosedanjih znanstvenih spoznanj s področja zgodnjega učenja/poučevanja slovenščine in hkratno uvajanje aktualnih spoznanj, pa tudi dopolnjevanje in aktualiziranje obstoječega znanja s spoznanji stroke in novejših raziskovalnih dognanj. Ob nastanku pričujoče monografije so bili pregledani različni slovenski znanstveni prispevki in znanstvene monografije, ki so se ukvarjale z nekaterimi elementi zgodnjega učenja jezikov, številni tuji prispevki (iz italijanskega in anglosaškega območja) in monografije, pa tudi prispevki s področja zgodnjega učenja jezika in didaktike slovenščine, ki sta jih objavili avtorici monografije.

Knjiga tako na eni strani prinaša kritično sintezo dosedanjih spoznanj in praks didaktike slovenščine v predšolskem obdobju ter hkrati argumentirano uvaja na akcijski raziskavi osnovana nova spoznanja, koncepte, poglede in posledično tudi terminologijo, ki jo smiselno prilagodi značilnostim vzgojno-izobraževalne prakse v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Publikacija je v elektronski obliki dostopna tukaj.

DOGODKI

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content