Začetek: 10. septembra 2021

Konec: 30. septembra 2021

Lokacija: Koper (10. 9.), Kranj (14. 9.), Novo mesto (17. 9.), Maribor (28. 9.), Murska Sobota (30. 9.)

Za mlade športnike želimo ustvariti okolje, v katerem bo branje knjig sprejeto kot del njihovega razvoja in jim bo omogočalo lažje, boljše, uspešnejše in učinkovitejše usklajevati športno, akademsko (šolsko) ter osebnostno življenje ter postaviti gradnike za nadaljnjo življenjsko pot.

Vplivati želimo na odnos mladih športnikov do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem, akademskem in športnem življenju. Branje jim želimo predstaviti kot veščino,  ki jo izboljšajo s treningom in je lahko sestavi del priprav na tekmovanje.

Za mlade športnike pripravljamo individualne bralne nasvete.

Skip to content