Date: 27. maja 2024
Time: 0.00 - 0.00
Location: Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto

Posvet, ki povezuje izobraževalce in kulturno umetniške snovalce, je namenjaen strokovnim delavcem iz vzgoje in izobraževanja ter kulture in zainteresirani širši javnosti.

Vizualno pismenost definiramo kot sposobnost branja in interpretiranja vizualnih podob; gre za primarno pismenost in del osnovne kompetence 21. stoletja. Dnevno nas obkrožajo informacije, ki temeljijo v vizualnem jeziku, vključujejo vizualno simboliko in uporabljajo komunikacijske načine, ki zahtevajo specifično razbiranje vsebin – vizualno mišljenje.

Nacionalni posvet na temo razvoja vizualne pismenosti v sodelovanju med kulturnimi ustanovami in umetniki ter vzgojno-izobraževalnimi zavodi bo potekal po zaključku medresorskega projekta Tedna umetnosti v vrtcih in šolah, katerega častni pokrovitelj je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.
Udeležba je brezplačna.

 

Program in prijavnica >

Skip to content