Družinska pismenost in njen vpliv na družine

Družinska pismenost pokriva različne dejavnosti, povezane z rabo pismenosti v družini, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. V osnovi teh dejavnosti so branje, pisanje in računanje. Vključuje pa tudi bralno kulturo in navade, povezane s pismenostjo.

Kot del bralne pismenosti družinska pismenost vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) in na vseh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem področju).

Pripovedovanje in branje, igre z besedami in številkami pripomorejo k boljši pripravljenosti otroka na šolo, lajšajo učenje branja in pisanja in obratno, manj pripravljeni otroci običajno napredujejo počasneje.

Z načrtnim razvijanjem družinske pismenosti posegamo tudi na področje odnosov med družinskimi člani, saj je raba različnih vrst spretnosti, povezanih s pismenostjo, navzoča v vseh oblikah družinskega življenja, povezanih s šolanjem, službo, gospodinjstvom, prostočasnimi dejavnostmi itn.
 
Starši, ki sami uporabljajo več pismenosti, vnašajo to tudi v družinsko življenje. Ne samo da spodbujanje družinske pismenosti vpliva na otrokov kognitivni razvoj, temveč vpliva tudi na njegove socialno-emocionalne spretnosti. Še več: pozitivne učinke ima tudi na odrasle člane družine – starše in stare starše – saj se z družinsko pismenostjo izboljšajo njihove kompetence in tudi samopodoba, pridobijo večje zaupanje, samozavest, razvijejo pa tudi boljše odnose z otroki in se bolj intenzivno vključujejo v njihovo učenje.

Raziskave so pokazale, da se raven pismenosti prenaša (in ohranja) medgeneracijsko znotraj družin in le majhen delež otrok preseže raven pismenosti svojih staršev, zato moramo za boljšo pismenosti otrok zvišati pismenost staršev.

So tudi družine, v katerih je družinska pismenost manj navzoča, ker starši svojim otrokom ne morejo ali ne znajo prenašati znanja o pismenosti. V takšnih primerih se lahko vključijo različni strokovnjaki in jim na različnih ravneh pomagajo.

Če poenostavimo: cilj družinske pismenosti je višja raven pismenosti za vse družinske člane. Višja raven pismenosti pa vpliva na to, da se vsi člani družine bolj učinkovito učijo in dosegajo višje ravni znanja, kar jim omogoča, da so v svojem vsakdanjem življenju, v šoli, na delovnem mestu, v družinskem življenju, pri porabi prostega časa itn. bolj učinkoviti.

DOGODKI

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content