ABC bralne pismenosti 2023: Družinska pismenost

18. 11. 2023 | blog

V začetku oktobra 2023 je Center za spodbujanje bralne pismenosti, ki deluje v okviru Mariborske knjižnice, ponovno organiziral spletno srečanje ABC bralne pismenosti, ki pritegne veliko število vzgojiteljev, učiteljev, ter drugih strokovnih delavcev šol in knjižnic, pa tudi starše, ki jih ta tematika posebej zanima. Namen strokovnega dogodka je seznanjati javnost z novostmi na področju znanstvenih raziskovanj, strokovno raziskovalnih ugotovitev in dobrih praks. Rdeča nit, ki ji sledijo, je iskanje odgovorov na vprašanja o procesu in smiselnosti branja ter vrednotah in uporabnosti, ki jih branje vnaša v vsakdanje življenje. Letošnje srečanje je bilo še posebej posvečeno družinski pismenosti.

V štirih dneh smo slišali vrsto zanimivih strokovnih prispevkov, ki so vsak z svojega vidika osvetlili problematiko družinske pismenosti pri nas.

Prvi dan smo tako lahko slišali, kaj o stanju bralne pismenosti pri različnih starostnih skupinah pri nas pravijo mednarodne raziskave PIRLS, PISA in PIAAC. Ugotovitve so predstavile dr. Eva Klemenčič in dr. Klaudija Šterman Ivančič s Pedagoškega inštituta ter mag. Ester Možina z Andragoškega centra Slovenije.

Drugi dan je bil namenjen predstavitvam projektov za razvijanje družinske pismenosti, ki jih izvajajo v Mestni knjižnici Kranj (MKK). Maja Lesar je predstavila mednarodni projekt Family Literacy Works, ki se je osredotočal narazvoj novih metodologij za podporo družinam pri uveljavljanju pismenosti otrok, še posebej tistih, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Maja Kenda je predstavila raziskavo MKK Družine, pismenost in knjižnice, Jure Bohinec pa projekta Družinsko branje in Modra popotnica, ki ju že vrsto let izvajajo v MKK z namenom spodbujanja bralne pismenosti in bralne kulture v družinah. Dr. Dragica Haramija nam je predstavila, kako poteka študij pri predmetu Družinska pismenost na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

Tretji dan smo slišali, kako v Knjižnici Črnomelj spodbujajo k branju romske otroke. Breda Hočevar je predstavila različne ustvarjalne dejavnosti, ki vodijo romske otroke do tega, da tudi oni vzljubijo branje in pripovedovanje. V nadaljevanju pa je Nada Požar Matijašič z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje predstavila, kako poteka sprejemanje akcijskega načrta k Nacionalni strategiji za razvoj bralne psimenosti 2019-2030, predstavili pa smo tudi spletno stran za družinsko pismenost.

Zadnji dan pa je bil namenjen predstavitvi Irene Miš Svojšak o tem, kaj bi morai pričakovati od založnikov pri razvijanju bralne pismenosti. Srečanje pa smo zaključili s pogovorom z mag. Barbaro Hanuš, učiteljico, pisateljico in navdušeno promotorko branja, sicer tudi članico uredniškega odbora spletne strani za družinsko pismenost.

Če ste srečanje zamudili, ali bi jim radi ponovno prisluhnili, so na voljo na povezavi ABC bralne pismenosti V.

Vabljeni k poslušanju!

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content